شراب قرمز

 نوشته‌ Mehdi Amiri در 18, 2010 چند روز پیش بود، اومدم سر صبحی‌ در مغازه رو باز کنم، دیدم آقایی  پرسید مغازتون بازه، گفتم همین الان، چند لحظه صبر کنین.…

Continue Readingشراب قرمز