مکالمات روزمره برای آموزش زبان انگلیسی Daily Conversations for learning English

برخی از سناریوهای رایج مکالمه در ایستگاه اتوبوس: مسافر: ببخشید، از کجا می توانم بلیط اتوبوس نیویورک بخرم؟ مامور فروش بلیت : می توانید بلیط اتوبوس به نیویورک را از…

Continue Readingمکالمات روزمره برای آموزش زبان انگلیسی Daily Conversations for learning English

Name of fruits in English with German,French,spanish & persian translation

English Deutsch French Spanish Persian فارسی  Apple Apricot Avocado Banana Blackberry Blueberry Cherry Coconut Cranberry Date Dragon fruit Elderberry Fig Grape Grapefruit Guava Honeydew melon Jackfruit Kiwi Kumquat Lemon Lime…

Continue ReadingName of fruits in English with German,French,spanish & persian translation

Items you might find in a Bathroom in English, Turkish,Arabic & Farsi

Artikel, die Sie möglicherweise in Badezimmern finden, auf Englisch, Deutsch, Französisch und Farsi  اقلامی که ممکن است در حمام ها پیدا کنید به زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و فارسی…

Continue ReadingItems you might find in a Bathroom in English, Turkish,Arabic & Farsi