Kategorie: غذا های سنتی ایرانی

0

آموزش طرز تهیه اشکنه به سبک سنتی توسط پروانه جوادی

اشکنه که ما تو شهرمون بهش میگیم, آوجیج ! یکی از غذا هایی هست که بعد از تماشا کردن این طرز تهیه, آماده کردنش بسیار راحته و من شخصا خیلی دوست دارم. تا همین...