متخصصین ایرانی بیماریهای ریوی و دستگاه تنفسی در وین با آدرس و شماره تلفنListe iranische Lungenfachärzte in wien

لطفا توجه بفرمایید که این پزشکان با بیمهها کار نمیکنن و باید بصورت خصوصی به آنها مراجعه نموده و هزینه زیادتری را در ازای بهره گیری از خدمات آنها, متقبل شوید.

دکتر مهرداد باغستانیان

Ao.Univ.Prof. Dr. Mehrdad Baghestanian

تخصص: بیماری های ریوی (بدون بیمه درمانی)
Lazarettgasse 25/1, 1090 Vienna
+43 1 401 807 010

استخدام: بیمارستان عمومی وین

Währinger Gurtel 18-20, 1090 Vienna

+43 1 40400 46140

 دکتر آسانگ ولی پور

Prim.Priv.Doz. Dr. Arschang Valipour

تخصص: بیماری های ریوی (بدون بیمه درمانی)
Heiligenstädter Strasse 46-48، 1190 Vienna

وین
+43 1 360 66 8000

استخدام: بیمارستان  فلوریدزدورف وین
Brünner Strasse 68, 1210 Vienna
0 27700 1 +43