گول نخورین دوستان!

۱۰ سال پیش دوستی پرسید:
چند ساله سیگارمیکشی؟
گفتم: ۱۰ سال
پرسید: روزی چند تا میکشی؟!
گفتم ۲ بسته, روزی ۲ بسته بعضی وقتا کمتر, بعضی وقتام بیشتر !
گفت میدونی چه پولی رو تو این چند سال دود کردی, فرستادی هوا ؟!
گفتم :آره , ارزون که نیست روز به روزم گرونتر میشه !
گفت, ماشینت الان چیه؟
گفتم, فولکس واگن, گلف !
گفت میدونی اگه سیگاری نبودی الان مرسدس زیر پات بود!
آقا مام رفتیم تو فکر دیدیم که راست میگه طرف, سیگار رو بوسیدیم, گذاشتیم کنار!
۲ هفته دیگه عزیزان, میشه ۱۰ ساله که من سیگار رو ترک کردم !
ماشینم دوستان, هنوز همون ماشینست , ۱۰ سال کهنه تر!
دیروز کلاژش خراب شده, حتی پول ندارم بدم تعمیرش کنن!
سیگار نکشین, واقعا خوب نیست اما اگه خیال کردین که با ترک سیگار مرسدس میارن در خونه تحویلتون میدن, کور خوندین!