تماس با ما

دوستان شما میتوانید از طریق ایمیل آدرس

info@arzexchange.com
و یا ایمیل آدرس
info@parsnews.at

با ما تماس برقرار نمایید.

 

در صورت پیدا کردن مشکل با ایمیل بالا، با  ایمیل زیر هم میتوانید با ما تماس بگیرید:
parsnews.austria@gmail.com