شماره تلفنهای ضروری در بلژیک

در مواقع اضطراری با چه کسی تماس بگیریم و چه بگوییم…   خدمات اورژانس ملی سرویس تلفن خدمات پزشکی ( Service médical d'urgence / Medische spoeddienst ) , سرویس های پزشکی 100 Police ( Police…

ادامه خواندنشماره تلفنهای ضروری در بلژیک