مشخصات کلی متولدين سال اژدها

0
(0)
سال اژدها سال اژدها
(متولدين 1295-1307-1319-1331-1343-1355-1367-1379-1991)

 

مشخصات کلی متولدين سال اژدها

موجودي خوش خط و خال

اژدها سرشار از نيرو و شور نشاط زندگي است و تا هنگامي كه جان در بدن دارد، از پستي، ناجوانمردي، دورويي و شايعه پردازي فاصله مي گيرد و در وجود او نشاني از حيله گري و دسيسه پردازي يافت نمي شود؛ با اين حال، او به بي آلايشي و معصوميت خوك نيست؛ افزون بر اين، به سادگي فريب مي خورد، ولي در عين حال، شهامت پذيرش اشتباه و اعتراف به آن را دارد.

اژدها غالباً خود را در بدترين شرايط و موقعيت ها قرار مي دهد. او آرمان خواه و كمال گرا به معني واقعي است، به همين علت هميشه طالب بهترين هاست. توقع او از خود و ديگران بيش از حد معقول است. وي از ديگران انتظار زيادي دارد وی در برابر، انتظارات ديگران را تا حد امكان بر آورده مي كند.

اژدها بد خلق، سركش، لجوج، سرسخت و حاضر جواب است و اغلب بي انديشه سخن مي گويد. اما به رغم اين ويژگي ها، سخنان و پندهاي او بسيار با ارزش است. مردم به گفته هاي او گوش فرا مي دهند و در حقيقت نفودش بر آنان غير قابل انكار است.

اژدها موجودي مغرور ، پر شور و عجول است كه به سادگي عنان اختيار از كفش رها مي شود . او با استعداد ،با هوش، با اراده و بخشنده است و از عهده انجام هر كاري به خوبي بر مي آيد و تا لحظه مرگ هرگز محتاج ديگران نخواهد شد.

اژدها در تمام عرصه هاي هنري، مذهبي، نظامي . پزشكي ، يا سياسي مي درخشد و كامياب مي شود. اژدها مي تواند خود را وقف اهداف و كارهاي با ارزش و بزرگ كند. اين اهداف ــ هر چه كه باشد ـــ او مي تواند پايان كار را بسنجد/ احتمال دارد استعداد و توانايي اژدها در راه هاي نادرست به كار افتد و در اعمال خلاف نيز سر آمد ديگران شود.

اژدها محبوب خاص وعام است؛ اما خود كمتر به كسي دل مي بندد. و هرگز در گير ماجراهاي عاشقانه نمي شود و طعم تلخ ناكامي را نمي چشد؛ بلكه اوست كه هميشه ديگران را ناكام مي گذارد؛ طوري كه اغلب زنان متولد اين سال خاطر خواه ها و خواستگاران زيادي دارند.

متولدان سال اژدها در اوان جواني ازدواج نمي كنند و حتي برخي از آنان تا آخر عمر مجرد مي مانند ؛ چرا كه تنهايي و انزوا طلبي را دوست دارند . حتي مي توان گفت از تنها بودن لذت مي برند.
اژدها در دوران كودكي ممكن است به مشكلات مختصري دچار شود كه سبب ساز آن ، انتظار بيش از حد او از اطرافيانش است؛ ولي روحيه هنري اژدها در دوران دوم زندگيش باعث ايجاد مشكلاتي مي شود.

با اين كه برتري و غرور اژدها نسبت به اطرافيانش كاملا محسوس است، گاهي احساس مي كند كه ديگران دركش نكرده ؛ به گوهر وجودش پي نبرده ايد حال آنكه ديگران همواره تحسينش مي كنند.

هر چقدر ناراحتي هاي اژدها در زندگي ناچيز است به همان اندازه موفقيت هايش بزرگ مي باشد.

هر چه اژدها سخت گير تر و پر توقع تر باشد، به همان نسبت ناخرسندتر است؛ در هر صورت ، اژدها موجودي شاد و خوشحال است و اين روحيه در دوره كهن سالي، موفقيت او را در رسيدن به اهدافش تضمين مي كند.

اژدها نماد بخت و اقبال است و در طالع بيني ، بهترين نماد براي زندگي، رشد و ترقي به شمار مي رود . براي مردم خاور دور اژدها نشانه تندرستي، بزرگواري، نجابت،‌هماهنگي و طول عمر است.

با اين وصف ، از روي ديگر سكه غافل نشويد. اگر چه خير و بركت اژدها از ساير نمادها بيشتر است؛ اما نبايد فراموش كرد كه هر چيزي ممكن است نوعي نيرنگ و فريب باشد؛ اما چه توان كرد، اژدهاي افسانه اي شما را مجبور مي كند كه به او اطمينان و اعتماد كامل پيدا كنيد.

او هميشه در اوج است و مي درخشد ؛ اما درخشش او كاملا سطحي است. او خودش هم واقعا نمي داند چگونه چشم ها را خيره مي كند و اين نشان مي دهد كه قدرت او غير واقعي است.

مشاهير متولد سال اژدها

عيسي مسيح (ع) ، برنارد، راشل و ماري پيكفورد ، سالوادوردالي، زيگموند فرويد، روستاند، ادوارد هيث، هارولد ويلسون و ژاندارك ، ژان ژاك روسو، بارباراكارتلند، برنارد شاو، دانتون، مارشال تيتو، سنت برنادت، ناپلئون سوم و مارشال پتن

مشاغل مناسب متولد سال اژدها

هنرپيشه، هنرمند، كارخانه دار، مغازه دار، مهندس معمار، پزشك، وكيل دعاوي، تبهكار، روحاني، مبلغ مذهبي، سفير يا سفير كبير، سياستمدار، مدير عامل، رئيس جمهور و قهرمان ملي !

تولدين ماههاي سال اژدها

اژدهاي ناآرام و بيش از حد حساس! او با چشمان بسته حمله مي كند و به پيروزي خود اطمينان كامل دارد.

فروردين

اژدهايي شيرين، موجودي افسانه اي در خانواده! وجود او آرامش را به ارمغان مي آورد.

ارديبهشت

اژدهاي الوان! از سوراخ بيني اش آتش زبانه مي كشد.

خرداد

اژدهاي بلند پرواز! سر او به ابرها رسيده، در قصرهاي خيالي زندگي مي كند.

تير

اژدهاي گزافه گو! او افراط كار است و شما را بيش ار حد خسته مي كند.

مرداد

اژدهاي دقيق! تنها اژدهايي كه افسانه اي نيست. وجود او را باور نمي كنيد و فكر مي كنيد كه خواب مي بينيد!

شهريور

اژدهاي اطمينان بخش! اما آنچه را كه مي بينيد، باور نكنيد چون او ظاهرش فريبنده است.

مهر

اژدهاي تيغ دار! با لمس كردن او دچار درد و سوزش خواهيد شد.

آبان

مي توانيد روي اين اژدها حساب كنيد. رفتار او دوستانه و آرام است.

آذر

اژدهايي دور انديش! او زياد جلب توجه نمي كند!

دي

اژدهاي معقول و صريح! او حتي مي تواند از خود نيز انتقاد كند.

بهمن

اژهايي برتر! اژدهايي بسيار عاقل و الهام بخش است. او مي تواند و بايد پيش برود.

اسفند

رابطه عاطفي ( زن ) متولدين سال اژدها

چرا كه نه؟ خانم اژدها عاشق ستايش شدن است و هيچ كس بهتر از موش نمي تواند اين نياز او را برآورده كند.

موش

رابطه پيچيده و مشكلي است. اژدها درخشيدن را دوست دارد و گاو به هر چيز درخشنده بد گمان است!

گاو

دو شخصيت قوي رو در روي هم قرار مي گيرند. وجود اژدها براي ببر مفيد خواهد بود، چرا كه باعث مي شود ببر پيش از دست زدن به هر كاري دور انديشي را فراموش نكند.

ببر

تا زماني كه خانم اژدها از نشستن كنار آتش خسته نشود، مي توان به دوام اين رابطه اميد داشت!

گربه

طوفان به پا خواهد شد. اين دو دائم با يك ديگر به رقابت خواهند پرداخت.

اژدها

مشكل است! اژدها دوست دارد مار از او تعريف و تمجيد كند؛ نه اين كه اسير باشد!

مار

نه، اسب بسيار خودخواه است و خانم اژدها براي شكوفايي،‌به توجه فراوان نياز دارد.

اسب

فكرش را هم نكنيد. خانم اژدها نياز به تحسين و تمجيد دارد و آقاي بز هيچ چيز را تحسين نمي كند.

بز

امكان پذير است. آقاي ميمون هنرپيشه ماهري است بسيار دلرباست. طبق معمول او نااميد خواهد شد. اما هرگز نااميدي خود را بروز نمي دهد.

ميمون

بله، البته اگر شغل اژدها درخور توجه باشد و خروس بتواند از اين بابت به خود ببالد.

خروس

نه، سگ كوركورانه كسي را تحسين نمي كند؛ چرا كه كارهاي مهمتري دارد.

سگ

بله، خوك مرتب براي اژدها دم تكان مي دهد و تملق او را مي گويد و اين براي او خيلي بد است!

خوك

رابطه عاطفي ( مرد ) متولدين سال اژدها

خوب است. موش ممكن است به درد اژدها بخورد و اژدها اين را مي پذيرد.

موش

نه. آنها هميشه بر سر قدرت و رياست مي جنگند و اين وضعيت اژدها را خسته خواهد كرد.

گاو

بله، حتي اگر مشكلاتي وجود داشته باشد. اژدها مي داند كه چگونه ببر را متقاعد كند و ببر به نصايح او – حتي اگر درست نباشد – گوش مي كند.

ببر

زوج بسيار خوبي هستند. گربه از امتيازات اجتماعي و نكته سنجي خاصي برخوردار است كه حس جاه طلبي اژدها را اقناع مي كند.

گربه

طوفان به پا خواهد شد. اين دو دائم با يك ديگر به رقابت خواهند پرداخت.

اژدها

زوج خوبي هستند. آقاي اژدها به دلربايي خانم مار مي بالد، حتي اگر چشم مار به دنبال او نباشد.

مار

اگر زندگي پابرجا بماند، مشكلي ايجاد نخواهد شد!

اسب

براي بز خوب است. اما در مورد اژدها، بز نمي تواند كمكي به او بكند و حتي ممكن است به او صدمه بزند. او نسبت به اژدها بي تفاوت است.

بز

خوب است. ميمون هميشه نصايح خوبي براي اژدهاي مغرور دارد و در عوض، اژدها از او حمايت مي كند.

ميمون

خوب است. خروس از موفقيت هاي اژدها سود خواهد برد و آنها را از آن خود مي داند.

خروس

سگ واقع بين خصلت هاي واقعي اژدهاي مغرور را مي بيند و او را دچار ياس مي كند؛ بنابراين هيچ يك در زندگي خوشبخت نخواهند شد.

سگ

بله، خوك مي داند چگونه چرب زباني و دلربايي كند. او موجودي بسيار مهربان و مطلوب است و دوست دارد مورد پسند واقع شود.

خوك

رابطه دوستي متولدين سال اژدها با سالهاي

امكان پذير است؛ اين دو، قدر يك ديگر را مي دانند و موش به آن فكر نمي كند كه در پرتو درخشندگي اژدها خودنمايي كند.

موش

نه، گاو زياد به اژدها فكر نمي كند.

گاو

بله، آنان يك ديگر را مي ستايند و در مجموع، به درد هم مي خورند.

ببر

آه! بله، بله! چيز ديگري نمي توان گفت!

گربه

وقتي دو وسيله آتش بازي همزمان روشن شوند؛ هيچ يك نمي توانند چشم تماشاگران را خيره كنند.

اژدها

بله، اين دو خيلي خوب با يك ديگر سازش مي كنند و هر يك به ديگري آرامش مي بخشد.

مار

هرگز. اسب خودخواه است،‌انتظارش از ديگران زياد است ولي توقعات آنان را بر آورده نمي سازد؛ حال آنكه اژدها تا حد زيادي پاسخ گوي انتظارات دور و بري هاست و به همان اندازه از آنان انتظار دارد.

اسب

اوه بله! اين رابطه براي بز به قدري مطلوب است كه شروع به دلربايي مي كند! و وقتي بز دلربايي كند …

بز

ميمون هر بلايي كه بخواهد بر سر اژدها مي آورد؛ اما اژدها نيز از ميمون سود خواهد برد.

ميمون

اين دو با هم خوب كنار مي آيند و دوستي يعني همين!

خروس

نه، سگ كاملا واقع بين است و اژدها را مايوس مي كند.

سگ

ارتباطي ساده و آرام است. اين دو در كنار هم مشكلي نخواهند داشت؛ ولي شادي و تفريحي هم در كار نيست.

خوك

رابطه شغلي متولدين سال اژدها با سالهاي

تا زماني كه اژدها رئيس باشد، كارها به خوبي پيش خواهد رفت.

موش

اين جا چه كسي رياست خواهد كرد؟ به نظر مي رسد كه گاو كار چاق كن اژدها باشد!

گاو

شراكتي با ارزش بين دو موجود جاه طلب است. اژدها به جاي هر دو خواهد درخشيد.

ببر

بله، گربه پيش از تصميم گيري پندهاي خوبي مي دهد؛ اما تصميم گيري را به عهده اژدها مي گذارد.

گربه

مشكل افرين است؛ زيرا شهرت و اعتبار هر دو به خطر مي افتد.

اژدها

امكان پذير است؛ اما اگر مار همه كارها را به اژدها واگذار كند، خطرناك است.

مار

آنها نمي توانند مدتي طولاني با هم همكاري كنند؛ اما گاهي كارها خوب پيش خواهد رفت.

اسب

شايد. بز مي تواند با اژدها در زمينه اي هنري همكاري كند و اژدها نقش كارگردان، تهيه كننده يا مدير اجرايي را به عهده بگيرد.

بز

عالي است! اتحاد قدرت با حيله گري شكست ناپذير است.

ميمون

اگر اژدها كارها را در دست بگيرد، خروس مي تواند نمايش چشمگيري به راه بندازد.

خروس

نه، سگ درون اژدها را مي بيند و اژدها چنين حالتي را دوست ندارد.

سگ

موفقيت آنها حتمي است؛ به خصوص كه خوك تا حدي متواضع و فروتن است.

خوك

ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال اژدها و فرزندان متولد سال :

اژدها فرزندانش را بيش از حد مورد مواخذه قرار مي دهد؛ اما به هر حال، مشكلي پيش نخواهد آمد.

موش

گاو نهايت سعي خود را مي كند تا اژدها را خشنود سازد. اما اين كار آسان نيست. اژدها عاشق خود نمايي است ولي گاو درونگرا و كمي كودن است!

گاو

خوب است. اژدها از شهرت و اعتبار ببر به خود مي بالد و ببر نيز به حرف هاي او گوش مي دهد.

ببر

گربه خود نما و جاه طلب است و اژدها از شهرت و اعتبار ببر به خود مي بالد و ببر نيز به حرف هاي او گوش مي دهد.

گربه

بسيار عالي است. هر دو به وجود هم مي بالند!

اژدها

بله، برخورد مار با اژدها كاملا عاقلانه است و حتي اگر ديدگاه ها و عقايد اژدها مورد قبول مار نباشد، او را درك مي كند.

مار

مشكلات اساسي وجود دارد؛ اما عاقبت با هم مي سازند.

اسب

اژدها به ذوق هنري فرزندش افتخار مي كند و مورد حمايتش قرار مي دهد.

بز

رابطه آنها خوب است. اژدها دانش و تجربيات خود را در اختيار ميمون قرار مي دهد؛ به شرط آن كه ميمون به آنها احتياج داشته باشد!

ميمون

رابطه بسيار خوبي است. اطاعت كوركورانه خروس از اژدها باعث خوشحالي اژدها مي شود.

خروس

نه، سگ اژدها را تحسين نمي كند؛ در حالي كه اژدها اين كار را وظيفه سگ مي داند.

سگ

بله، اژدها براي خوك مفيد است. او از تمام توان خود براي كاميابي خوك استفاده مي كند.

خوك

http://fal.alamto.com

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you! if we feel that you have rated 1 for no acceptable reason, you will be blocked واقعا متاسفیم که این مطلب رو دوست نداشتین, چناچه حس کنیم که بی دلیل ۱ دادین, شما بلاک خواهید شد !

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *