دسته: Gringo show iranian Entertainment

Hier you will find the latest shows done by Gringo

در این کاتاگوری شما بهترین شو های گرینگو رو خواهید دید

0

Gringo Show – “Season 02 – Episode 49” OFFICIAL VIDEO

گرینگو شو فصل دوم اپیسود ۴۹ این هفته شو گرینگو واقعا حال بهم زن بود, میخواستم نزارم اما اگه نزارم ممکنه خیلی ها خیال کنن چه چیزی بوده و برن اینور و اونور دنبالش!...

0

Gringo Show – “Season 02 – Episode 47” OFFICIAL VIDEO

گرینگو شو فصل دوم, قسمت ۴۷ دوستان, نمیدونم من دیشب موقع تماشای این قسمت برنامه گرینگوی عزیز, خسته بودم و خوابم میومد یا اینکه واقعا دیگه خیلی همه چیش تکراری شده, این دفعه هم...