Category: نیازمندیهای کرمان

ارگ رایِن یکی از بزرگ‌ترین بناهای خشتی جهان

 این بنای تاریخی بزرگ با مساحتی بیش از بیست و دو هزار مترمربع، دومین بنای خشتی بزرگ جهان بعد از ارگ بم است که هرساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. ارگ راین...