لیست پزشكان عمومی استان مرکزی ( اراک )

لیست پزشكان عمومی استان مرکزی ( اراک ) نام پزشک : دکتر تلفن آدرس پاكپورلیلا 2269504 اراك- ابتدای خ آیت ا… غفاری- شیفت صبح دكتر غلامرضا مهاجرانی پور ایمانی قدرت…

Continue Readingلیست پزشكان عمومی استان مرکزی ( اراک )

لیست دندانپزشكان‌ استان مرکزی ( اراک )

لیست دندانپزشكان‌ استان مرکزی ( اراک ) نام دندانپزشك تلفن آدرس پوران روح اله 2223025 ساوه كوچه صالحی ساختمان صالحی طبقه دوم پیری اردكانی مصطفی 2215224 اراك- خ مخابرات اخلاقی…

Continue Readingلیست دندانپزشكان‌ استان مرکزی ( اراک )

لیست پزشکان متخصص استان مرکزی ( اراک )

لیست پزشکان  متخصص استان مرکزی ( اراک ) نام پزشک : دکتر رشته تلفن آدرس درویش شفیقی صدیقه جراحی عمومی 2220598 اراك- خ امام- جنب سینماقصرطلایی-طبقه دوم پارسا حمیدرضا كودكان…

Continue Readingلیست پزشکان متخصص استان مرکزی ( اراک )