چند تا از بهترین رستوران های شمال در ۱۴۰۱ (Iran – Berühmte Restaurants im Nordiran (2022

Reza and Mahsa Travellers

IRAN – Popular Restaurants In North Of Iran 2022 Nightlife Walk Vlog ایران
In this video, we will introduce you to 5 popular restaurants in northern Iran.
Northern Iran is a region with a very pleasant climate, which is located on one side of the dense and lush forests of the Alborz and on the other side of the Caspian Sea. Iranians travel to these areas for fun and entertainment.

رستوران های محبوب شمال ایران 2022 Nightlife Walk Iran Vlog
در این ویدیو شما را با 5 رستوران محبوب شمال ایران آشنا می کنیم.
شمال ایران منطقه ای با آب و هوای بسیار مطبوع است که در یک سوی جنگل های انبوه و سرسبز البرز و در سوی دیگر دریای خزر واقع شده است. ایرانی ها برای تفریح ​​و سرگرمی به این مناطق سفر می کنند.

 

Einige der besten Restaurants im Norden im Jahr 1401 (Iran – Berühmte Restaurants im Nordiran (2022)

IRAN – Beliebte Restaurants im Norden des Iran 2022 Nightlife Walk Vlog ایران
In diesem Video stellen wir Ihnen 5 beliebte Restaurants im Norden des Iran vor.
Der Nordiran ist eine Region mit einem sehr angenehmen Klima, die auf der einen Seite von den dichten und üppigen Wäldern des Alborz und auf der anderen Seite des Kaspischen Meeres liegt. Iraner reisen zum Spaß und zur Unterhaltung in diese Gebiete.

You may also like...

Leave a Reply