آموزش زبان آلمانی در 2 ساعت – آموزش مهم ترین اصطلاحات و جملات زبان آلمانی برای مکالمه

Raya language
5280 Abonnenten
در این ویدیو از آموزش زبان آلمانی در 2 ساعت بهتون مهم ترین اصطلاحات و جملات زبان آلمانی برای مکالمه را در 2 ساعت آموزش دادم.
اصطلاحات آلمانی این ویدیو اصطلاحات و جملات کاربردی زبان آلمانی برای مکالمه هستند.
زبان آلمانی را در 2 ساعت یاد بگیرید.

00:00:00 شروع و مقدمه آموزش زبان آلمانی در 2 ساعت
00:01:14 مهم ترین اصطلاحات و جملات زبان آلمانی برای مکالمه
00:49:52 تکرار اصطلاحات و جملات کاربردی زبان آلمانی و یادگیری صوتی زبان المانی
02:01:31 پایان اصطلاحات و جملات مهم آلمانی و نتیجه گیری ویدیوی آموزش زبان آلمانی

You may also like...

Leave a Reply