مکالمه انگلیسی در مورد لباس | مکالمات روزمره انگلیسی

Fara Zaban
مکالمه انگلیسی در مورد لباس – مکالمات روزمره انگلیسی
در این درس آموزش زبان انگلیسی از تیم فرازبان به مکلمه انگلیسی در مورد لباس ها و جملات انگلیسی در مورد لباس پوشیدن و مشکلات آنها می پردازیم.
یکی از موارد مهم مکالمات روزمره انگلیسی در سفر که برای خیلی ها در یک کشور انگلیسی زبان یا حتی غیر انگلیسی زبان پیش می آید بحث لباس و بیان مشکلات لباس ها به انگلیسی است.
در این درس شما با جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد پوشاک و صحبت کردن در مورد لباس در زبان انگلیسی آشنا می شوید و یاد می گیرید که چطور مواردی مانند : نخ کش شدن لباس به انگلیسی، درز لباسم باز شده به انگلیسی ، زیپم گیر کرده به انگلیسی و دکمم افتاده به انگلیسی را بیان کنید.

You may also like...

Leave a Reply