چادر زری با صدای زنده یاد منوچهر سخایی با متن ترانه

 

متن آهنگ چادر زری از منوچهر سخایی

لیلا فدای تو گردم ناز و ادای تو گردم
خال لبای تو گردم خال پشت پای تو گردم
یواش یواش راه میروی و راه رفتنای تو گردم
صدای کفش پات میاد کفشای پای تو گردم

چادر زری چادر زری از کوچه ما میگذری چادر زری چادر زری از کوچه ما میگذری
ناز میخرم چند میفروشی چون میفروشم چند میخری
چادر زری چادر زری از کوچه ما میگذری
میخوام به کرمون بروم برات طلا بیارم اگر طلا دوس نداری آب طلا بیارم

 

You may also like...

Leave a Reply