اجرای بینظیر ستایش صادق زاده دختر ۹ساله همه را مبهوت کرد !

https://youtu.be/noEChUsTIgQ

اجرای باورنکردنی و عالی آهنگ غریبه آشنا گوگوش توسط ستایش صادق زاده

هنرمند خراسانی (شیروان) ستایش صادق زاده ۱۲ ساله

ستایش عزیز, اینجا ۱۲ ساله شد!!
فکر کنم ۲-۳ تا آهنگ دیگه ازش بزارم, ۱۶-۱۷ سالش میشه!!🙄😂

You may also like...

Leave a Reply