راغب – تسلیم Ragheb – Taslim | OFFICIAL TRACK

Ragheb

Ragheb – Taslim | ORIGINAL SONG

متن کامل ترانه
Persian Lyrics:
جان من به لب آمد صبرم سر امد
افتاده به دامت ، دل در گروت دادم مارا چه ملالت
من که عاشق نبودم شدم دیوونه
عشق بلا بود شدم من بلا گردونت
از من دل داده بی تو چی میمونه دلبر جانم
راحت دل را دیدم که اوردی به چنگ
من تسلیمم دیگر بیا و با من نجنگ
وای از عشق زیبا و شور انگیز
هی تو میخندی هی من دلم میریزه
راحت دل را دیدم که اوردی به چنگ
من تسلیمم دیگر بیا و با من نجنگ
وای از عشق زیبا و شور انگیز
هی تو میخندی هی من دلم میریزه

هرچه کوشیدم نشد اخر زمین گیرت شدم
دلت فراری بود از عشق و زنجیرت شدم
ای بسوزد پیر عشق و عاشقی پیرت شدم
به خودم امدم و دیدم که درگیرت شدم

راحت دل را دیدم که اوردی به چنگ
من تسلیمم دیگر بیا و با من نجنگ
وای از عشق زیبا و شور انگیز
هی تو میخندی هی من دلم میریزه

راحت دل را دیدم که اوردی به چنگ
من تسلیمم دیگر بیا و با من نجنگ
وای از عشق زیبا و شور انگیزت
هی تو میخندی هی من دلم میریزه

@Avazi No Records
@Ragheb
#Ragheb
#Taslim
#AvaziNoRecords

You may also like...

Leave a Reply