ایوان بند نور چشمی

متن آهنگ نور چشمی قلبی و عشقی ایوان بند

نور چشمی قلبی و عشقی که بی تو نمیتونم
جون بخواه این عشق نباید بگذری از جونم

نور چشمی قلبی و عشقی که بی تو نمیتونم

جون بخواه این عشقه نباید بگذری از جونم

ایوان بند نور چشمی قلبی و عشقی

You may also like...

Leave a Reply