آن صدا، آن روزها – ملوک ضرابی، خواننده موسیقی اصیل ایرانی

https://youtu.be/STPSDZzGptg

Moluok Zarabi – Rana ملوک ضرابی- رعنا

روحش شاد و یادش گرامی.

https://youtu.be/5poTRBgySwM

متن ترانه رعنا از زنده یاد بانو ملوک ضرابی:

نرمک نرمک از لب چشمه می آید، رعنا
خندان خندان ناز و کرشمه می آید، رعنا
مه رو، رعنا
سیه مو، رعنا
مایه نازی، عمر درازی، گل مایی، رعنا
چه بلایی، رعنا
اندک اندک در سر کویت افتادم، رعنا
لنگان لنگان راه وصالت پیمودم، رعنا
دلبر، رعنا
ستمگر، رعنا
بانگ امیدی، صبح سپیدی، گل مایی، رعنا
چه بلایی، رعنا

دریا دریا در شب هجرت خون گریم، رعنا
یک دم بازآ تا که ببینی چون گریم، رعنا
باز آ، رعنا
خدا را، رعنا
باد بهاری، صبر و قراری، گل مایی، رعنا
چه بلایی، رعنا

You may also like...

Leave a Reply