دکتر هلاکویی: عوارض فرو خوردن خشم

zehnsefid ذهن سفید
وقتی ناراحت هستید و تلاش می کنید رفتارتان را عادی نشان دهید و تلاش کنید کاری کنید که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.وقوع چنین حالتی پیش درآمدی بر فروخوردن خشم است که عوارض و تبعاتی ناگواری می تواند داشته باشد

#zehnsefid
#holakouee
#خشم

You may also like...

Leave a Reply