دختر۲۴ ساله با هوش حقه باز

این مکالمه دکتر هلاکویی رو من مستقیم از رادیو گوش دادم, واقعا بامزه بود, دکتر هلاکویی میدونه با هر کسی, چجوری باید برخورد کنه, من که خیلی از شنیدن صحبت های دکتر با این دختر خانوم, لذت بردم .
دیشب اتفاقا جایی صحبت دکتر هلاکویی عزیز بود, گفتم دکتر به هر کی میخواد بگه خیلی *سخولی میگه, معلومه که آدم باهوشی هستی!!😂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *