! حماسه دیگری از دانشجوی هموطن مبارز: رقص ایرانی با جنیفر لوپز

واقعا جنیفر لوپز قشنگ ایرانی میرقصه ها , دست این دانشجویان همشه در صحنه ایرانی هم درد نکنه که هر جا هستن, حماسه می آفرینند.

jennifer lopez dances with Luis Galli a latin acting student!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *