امیر حسین افتخاری تکیه گاه با متن ترانه

تکیه گاه با متن ترانه با صدای امیر حسین افتخاری:

جان می ستانی از تنو دل می ربایی از منو دل میبُری
این عشق جان فرسای توست یا شیوه ی احساس توست
یا دلخوری
بعد از تو از پاهای من از کل رویاهای من جان می رود
آخر چرا در بخت من در روزگار سخت من
غزال اقبالم گریزان می رود
تکیه بزن به شانه ام ای دل پر بهانه ام
ما که غریب این دیاریم
نمیرسد به داد ما غریبه ای و آشنا بیا به درد هم بباریم
شکر دهانم بگو بدانم چه کرده ام زِ من جدایی
غم تو جانا به لب رسیده فقط به من بگو کجایی
تکیه بزن به شانه ام ای دل پر بهانه ام
ما که غریب این دیاریم
نمیرسد به داد ما غریبه ای و آشنا
بیا به درد هم بباریم

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *