«دستگاه ماهورقسمت دوم -«‌موسیقی به زبان ساده با محمد خدادادی – Mahoor Part2 with Mohammad Khodadadi

Music in Simple Language موسیقی به زبان ساده

«دستگاه ماهورقسمت دوم -«‌موسیقی به زبان ساده با محمد خدادادی – Mahoor Part2 with Mohammad Khodadadi

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

محمد خدادادی دانش آموخته موسیقی در ایران و اتریش است و سالهاست در زمینه تدریس موسیقی در اتریش فعالیت دارد

این ویدیو از مجموعه کارهایست که ایشان در آن با زبان ساده به مفاهیم هنر موسیقی پرداخته، هنری که متاسفانه به دلیل
محدودیت های موجود مثل عدم آموزش موسیقی در مدارس و صدا و سیما، ناشناخته مانده و کمتر به زبان ساده به آن پرداخته
.شده است
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
♫♫♫
سه تار ، تمبک : محمد خدادادی
ویديو : رضا ملکی
تدوین : سهیل مقیمی
تیتراژ : گلناز مقدم
ترجمه و زیرنویس :دکتر نسرین داویس
موسیقی تیتراژ : نغمه ترک استاد ابوالحسن صبا، تنظیم برای ارکستر: حسین دهلوی

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *