ابی بپوشمت با متن ترانه Ebi bepooshamt with lyrics

متن کامل بپوشمت با صدای ابی :

آهای بذار بپوشمت مثل لباس مهمونی
تور سپیدی دست یاد یا مثله رخت زندونی
انگشتای کشیدتو کش بده تا آخر من
بوسه ی داغمو بگیر تا که نیفته از دهن
شراب صد ساله ی من وقتشه که بنوشمت
وقتشه عریانتر بشم بپوشمت بپوشمت
مزمزه کن زمزممو خانوم
یک سره کن هر تکه مو خانوم
بزن بزن زخمه بزن خانوم
ای مرحم زخمای من خانوم
گیتار دل ساز خوشگل خانوم
ای همه ام ای زنه زن خانوم
در بسترم ستاره شو خانوم
از سرخوشی فواره شو خانوم
شراب صد ساله ی من وقتشه که بنوشمت
وقتشه عریانتر بشم بپوشمت بپوش
آهای بذار بپوشمت مثله لباسه مهمونی
تور سپیدی دست یاد یا مثله رخت زندونی
انگشتای کشیدتو کش بده تا آخر من
بوسه ی داغمو بگیر تا که نیفته از دهن
شراب صد ساله ی من وقتشه که بنوشمت
وقتشه عریانتر بشم بپوشمت بپوشمت
مزمزه کن زمزممو خانوم
یک سره کن هر تکه مو خانوم
بزن بزن زخمه بزن خانوم
ای مرحم زخمای من خانوم
گیتار دل ساز خوشگل خانوم
ای همه ام ای زنه زن خانوم
در بسترم ستاره شو خانوم
از سرخوشی فواره شو خانوم
شراب صد ساله ی من وقتشه که بنوشمت
وقتشه عریانتر بشم بپوشمت بپوشمت

You may also like...

Leave a Reply