چیز کباب +14

میگه این کباب ها تو عکس معلوم نیست که کتلته یا شامی , در طرز تهیش نوشته کتلت اما قیافش به شامی کباب بیشتر میخوره !

گفتم: نه این , نه اون, هیچکدومش, من تخصصی در مورد کباب ها ندارم اما اینایی که اینجا عکسش رو انداختن به نظر من,نه کتلت میشه اسمشونو گذاشت و نه شامی , کتلت که معمولا درازه, وسطشم چاک نداره,شامی هم گرده و جای این درز, سوراخه وسطش !
ادامه دادم و گفتم, اگر حجب و حیای آریاییم اجازه میداد میگفتم که بهترین اسم واسه این کبابا, ** کبابه! اما میدونی که , ادب و نزاکت, در قاموس ما, حرف اول رو میزنه!
گفتم , حالام شما زیاد خودتو ناراحت نکن و نگران نباش, طبق همون دستور العمل جلو برو و کبابتو بپز, آماده که شد,میتونی بچشی, ببینی مزه چی میده, شمام که ماشالله مزه هر ۳ رو چشیدی, ببین کتلته, شامیه یام همون چیز کبابی که من گفتم!

You may also like...

Leave a Reply