اجرای آهنگ زیبای قدیمی توسط هنرمند جوان

You may also like...

1 Response

  1. Ali says:

    به نظر من, این خانوم فقط لباشو تکون میده , صدا اما, صدای خواننده اصلیه که فکر کنم زنده یاد مرضیه باشن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: