تصنیف خوشه چین با نوازندگی و سرپرستی استاد مجید درخشانی و صدای مهدیه محمدخانی

متن کامل خوشه چین با صدای مهدیه محمدخانی

من که فرزند این سرزمینم ، در پی توشه ای ، خوشه چینم
شادم از پیشه ی خوشه چینی ، رمز شادی بخوان از جبینم
قلب ما ، بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما ، بود بهر آبادی این سامان
خوشه چین ، کجا اشک محنت به دامن ریزد
خوشه چین ، کجا دست حسرت زند بر دامان

ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن ، همره دلبران خوشه چیدن
از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن ، گه از این سو به آن سو پریدن

برپا بود جشن انگور ، ای افسون گر نغمه پرداز
در کشور سبزه و گل ، با شور و شعف نغمه کن ساز
برپا بود جشن انگور ، ای افسون گر نغمه پرداز
در کشور سبزه و گل ، با شور و شعف نغمه کن ساز
قلب ما ، بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما ، بود بهر آبادی این سامان
خوشه چین ، کجا اشک محنت به دامن ریزد
خوشه چین ، کجا دست حسرت زند بر دامان

خوشه چین
با صدای مهدیه محمدخانی
به سرپرستی استاد مجید درخشانی
تار: استاد مجید درخشانی
نی: شاهو عندلیبی
تنبک: کوشان یغمایی
سنتور: جمشید صفرزاده
کمانچه: نسیم اربابی
عود: شیوا احمدی سپهر
رباب: سحر کمالوند
دف: سارا مهر افشا
دف: زهرا رنج پور
کارگردان: طاها گل کار

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *