بفرمایید شام ونکوور کانادا گروه ۴ شب دوم خونه نگار

You may also like...

No Responses

  1. Mehdi Parsnews Amiri says:

    این دوتا خانوم, حنا و ناهید, خیلی آدمای عوضیی هستن, اون ناهید خانوم که به قول معروف, اشکش دم مشکشه و به درد این میخوره بره بشینه پای منبر آخوندا و تا اونا اشاره کنن, شروع کنه به اشک ریختن و مجلس گرم کردن, اون خانوم دیگم که اسمش میگن سهیلاست و بخاطر این برنامه عوض کرده و نه اونجوری که ما فکر میکردیم حنا بلکه هانا گذاشته!
    به هر حال دوستان, من الان وقت ندارم که بیشتر از این چرت و پرت بنویسم چونکه دخترام گشنشونه و هی میگن بابی کی شام میاد,من باید واسشون پیتزا درست کنم که خیلی هم با استفاده از آموزش های آشپزی که شما در همین سایت میتونین بخونین, استاد شدم و بچه هام میگن بابی , پیتزا های تو از پیتزای رستوران ها بهتره!
    خب دوستان, مژده خانوم, دمش گرم, آدم خوب و بی درد سریه , از اینکه دیگران رو خوشحال کنه, ناراحت نمیشه و خانوم مثبتیه.
    من دلم راستشو بگم, خیلی میخواد که ناهید خانوم آخر بشه اما با تجربه ای که در تماشا کردن بفرمایید شام دارم, تقریبا مطمئن هستم که ایشون اول میشه, حالا ممکنه بطور اشتراکی اما حتما یکی از برنده ها خواهد بود!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: