امشوشوشه لیپه لیلی لونه سندی دختر اهوازی اجرایی دیگر !

موموموموموموموسوختم مو برشتم که دیشو نومه نوشتم آی تاکسی بیا شوفر برو مال اندیمشکم

آقا من تا حالا بیش از ۱۰۰ دفه این ویدیو رو دیدم, امروز تازه اینو شنیدم , چیزی که آخره این ویدیو میگه رو تا حالا با دقت گوش نداده بودم !!!
میگه اینجا سبزوار۷۶۰ کیلومتری تهران !!!!!!
من همیشه تعجب میکردم که اینا چقدر بامزن, تو نگو همشهری های خودم هستن!!!!!
دم همتون گرم که اینقدر خوبین!

تازه همین الان آخرشو شنیدم……

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *