پالت اجرای زنده نرو بمان با متن آهنگ

0
(0)

متن نرو بمان:
شب سیاه و چشم بیدار
شب سیاه و سایۀ تار
شب سیاه و باد و باران
شب سیاه و ماه پنهان

شب سیاه و چشم بیدار
شب سیاه و سایۀ تار
شب سیاه و باد و باران
شب سیاه و ماه پنهان
نرو ، بمان

ما به سایه های روی دیوار
ما به ابرهای تیره و تار
ما به کافه ها و دود سیگار
ما به شب های تار
دل بستیم
ما به خنده های زیر بارون
ما به صبح باغ بهارون
ما به بیداری شبانه
ما به خواب روزها
دل بستیم
بهار ما گذشته شاید، بهار ما گذشته انگار
بهار ما گذشته شاید، گذشته ها گذشته انگار
نرو بمان

شب سیاه و چشم بیدار
شب سیاه و سایۀ تار
شب سیاه و باد و باران
شب سیاه و ماه پنهان
نرو ، بمان

ما به سایه های روی دیوار
ما به ابرهای تیره و تار
ما به کافه ها و دود سیگار
ما به شب های تار
دل بستیم

بهار ما گذشته شاید، بهار ما گذشته انگار

Parsnews Austria
Iranian Infotainment

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you! if we feel that you have rated 1 for no acceptable reason, you will be blocked واقعا متاسفیم که این مطلب رو دوست نداشتین, چناچه حس کنیم که بی دلیل ۱ دادین, شما بلاک خواهید شد !

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *