آموزش زبان آلمانی به فارسی تاریخ و روزها

در این درس شما با تاریخ

روزها در آلمانی آشنا میشوید. مثلا یاد میگیرید که چگونه بگویید امروز چند شنبه است ؟ امروز چندم ماه است  و مثال های متنوع دیگر که در درس با آنها آشنا خواهید شد.

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *