Toto Cutugno L’italiano Persian translation

L’italiano – Lasciatemi Cantare English and Italiano Lyrics – Toto Cutugno

Persian translation
ایتالیایی

بگذار آواز بخوانم
با گیتاری در دست
بگذار اواز بخوانم
من یک ایتالیایی هستم

روز بخیر ایتالیا،اسپاگتی خوش مزه( اسپاگتی ال دنته به نوعی از پختن اسپاگتی میگویند که کمی خام است و زیر دندان صدا میدهد و ایتالیایی ها خیلی دوست دارند)
یک پارتیزان بجای رئیس جمهور
با رادیویی همیشه در دست راست
و یک قناری بالای پنجره

روز بخیر ایتالیا با هنرمندانت
با کلی پرچم های آمریکا روی پوستر ها
با آهنگ های با عشق
با قلب
با زنهای بیشتر و خواهران کمتر

روز بخیر ایتالیا
روز بخیر ماریا
با چشمانی پر از سودا زدگی
روز بخیر خدا
میدانی که من هم اینجا هستم

بگذارید آواز بخوانم
با گیتاری دردستم
بگذارید بخوانم
یک اهنگ را آرام آرام
بگذارید آواز بخوانم
زیرا افتخار میکنم
که ایتالیایی هستم
یک ایتالیایی واقعی

روز بخیر ایتالیا ، که نیمترسد
و با کرم اصلاح صورت نعنایی
با یک لباس راه راه آبی
و با موویولا(اولین دستگاهی که با ان فیلم را ویرایش میکردند) یکشنبه ها در تلویزیون
روز بخیر ایتالیا با قهوه ی کم(نوعی از قهوه که ایتالیایی ها مینوشند)
با جوراب های تازه در کشوی اول
با پرچم در رنگرزی
و یک فیات 600

روز بخیر ایتالیا
روز بخیر ماریا
با چشمانی پر از سودا زدگی
روز بخیر خدا
میدانی که من هم اینجا هستم

بگذارید آواز بخوانم
با گیتاری دردستم
بگذارید بخوانم
یک اهنگ را آرام آرام
بگذارید آواز بخوانم
زیرا افتخار میکنم
که ایتالیایی هستم
یک ایتالیایی واقعی

translated by Shadi

You may also like...

Leave a Reply