لیست پزشکان متخصص استان مرکزی ( اراک )

لیست پزشکان  متخصص استان مرکزی ( اراک )

نام پزشک : دکتر

رشته

تلفن

آدرس

درویش شفیقی صدیقه جراحی عمومی 2220598 اراك- خ امام- جنب سینماقصرطلایی-طبقه دوم
پارسا حمیدرضا كودكان 8626222719 تفرش- ابتدای خ امام- طبقه فوقانی داروخانه رضائی
پارسی خامنه محسن ارتوپدی 2210793 اراك- خ امام- جنب داروخانه تخت جمشید- ساختمان 455
پرهیزگار پریوش زنان وزایمان 2228854 اراك خ امام نبش ك جاویدان
پزشكی رضا نورولوژی-اعصاب 2237457 اراك- خ دكتربهشتی- كوچه تیكران- ساختمان میلاد
پزشكی صادق عفونی و گرمسیری 2225175 ساوه خ سوم شعبان تقاطع انقلاب ساختمان مروارید
گلستان پور علی داخلی 2229777 اراك- خ دكتر بهشتی- روبروی مسجد حاج آقا صابر- كوچه شمس
گودرزی داود ارولوژی 2231440 اراك- خ دكتربهشتی- سه راه ارامنه- بالاتراز كلینیك ابن سینا
آبادپور زهرا داخلی 2565227661 مامونیه زرندیه- خ امام زاده- جنب پاساز میلاد
آبادیان محمد باقر پوست 8652340503 خمین- م مدرس- ساختمان پزشكان
آخوندزاده شهرزاد زنان وزایمان 2216680 اراك – خ شهید بهشتی – روبروی بیمه ایران
آرمانفر مهران جراحی مغز و اعصاب 2239552 اراك- خ شهید بهشتی-بالاتر از سه راه ارامنه-ساختمان بزرگمهر
آزادی محسن قلب وعروق 8652330705 خمین- م مدرس- جنب بانك كشاورزی
آقا میری سیدحسین نورولوژی-اعصاب 2213057 ساوه- خ انقلاب- ساختمان مروارید
ابراهیمی منفرد محسن نورولوژی-اعصاب 2217259 اراك- خ دكتر بهشتی- ساختمان پزشكان علوی
احتشامی پورعصمت زنان وزایمان 2230210 اراك عباس آباد جنب رستوران حاتم
احمدزاده محمد عفونی 2216021 اراك- خ دكتربهشتی- بالاتر از امام زاده – ساختمان پزشكان رازی – طبقه سوم
اخلاقی نیا حمید رضا ارتوپدی 2249594 اراك خ امام جنب سینما قصر طلایی
اخوان مجد حسن چشم 2214262 اراك- خ شهید بهشتی- جنب رستوران حاتم- بن بست تیكران- ساختمان پزشكان میلاد
اخوان ملایری غلامرضا چشم 2215824 اراك خ دكتر بهشتی – بالاتر از امامزاده- ساختمان رازی-
ارومچه ساحره داخلی 9112964264 ساوه خ انقلاب طبقه فوقانی داروخانه دكتر فلاح
اسدی سیده سعیده زنان وزایمان 8652339622 خمین – میدان مدرس- جنب بانك سپه
اسدی مسعود جراحی عمومی 2233775 اراك ك شكرایی ساختمان پزشكان فارابی
اسماعیلی محمد داخلی 2231315 اراك- میدان هفت تیر – كوچه شكرایی- ساختمان دی -طبقه دوم
اشتر نخعی پریسا چشم 8663226373 محلات – میدان استقلال – ساختمان پزشکان پارس
اكبر زاده محمد علی كودكان 220034 اراك خ جانبازان روبروی مخابرا ت
الهی سعید كودكان 2242224 اراك خ مخابرات پاساژ عراقچی اراك
امینی شاهسوارانی عباس داخلی 2224477 اراك دكتر شهید بهشتی – جنب كلینیك ابن سینا – ساختمان پزشكان اراك
انصاری جمشید رادیو تراپی 2215827 اراك- خ شهید بهشتی- ساختمان رازی
انعامی محمدرضا نورولوژی-اعصاب 2239554 اراك- خ دكتر بهشتی- بالاتراز سه راه ارامنه- ساختمان بزرگمهر
ایرانی محسن كودكان 2230261 اراك – م شهداء- ابتدای خ شهید بهشتی- جنب پاساژ اسلامی
بابایی همدانی افشین عفونی 2217251 اراك – خ شهید بهشتی – ساختمان پزشكان علوی – طبقه دوم
باغی نیا محمودرضا ارولوژی 2215816 اراك-خ ش بهشتی،بعدازامامزاده،س پزشكان رازی
باقرزاده صبا غلامرضا جراحی عمومی 2233993 ساوه- كوچه دكتر بلورچی- ساختمان دكتر بلورچی
باقری اشرف قلب وعروق 2552238323 ساوه خ شریعتی – روبروی خ پاسداران – ساختمان پزشكان مهر
بحرینی هوشنگ داخلی 2227775 اراك خ شهید بهشتی ك شكرایی
بدیعی رضا گوش وحلق وبینی 2216770 اراك- خ دكتر بهشتی- روبروی امامزاده- ساختمان بوعلی
برازش بابك گوش وحلق وبینی ساوه- خ امامك- كوچه بانك ملی مركزی – ساختمان تخت جمشید- پلاك 2
بهروزی احمدرضا ارتوپدی 2232362 اراك- ابتدای خ امام- جنب داروخانه دكتر نوربخش
بیانی عماد چشم 2233570 اراك – خ دكتر بهشتی- روبروی هلال احمر-خ عدالت(عضد سابق) – ساختمان اراد – طبقه چهارم
تمیزی فر بنفشه پوست 2225862 ساوه- خ امام- كوچه دكتر بلورچی
تمیزی نیره زنان وزایمان 255222634 ساوه – خ امام – كوچه دكتر بلورچی
تمیمی شهرام داخلی 8624221840 شازند- خ انقلاب- روبروی پاساژ تعاونی
توانایان فر الهام زنان وزایمان 2220504 اراك- خ دكتربهشتی- كوچه شكرایی- ساختمان دی
توكلیان جعفر ارتوپدی 2552239140 ساوه خ شریعتی ساختمان كوثر ط 3
جعفری ابوالفضل گوش وحلق وبینی 2243336 اراك -خ امام خ دوازده متری ملك ساختمان پزشكان اراك
جعفری الهام نورولوژی-اعصاب 8652341519 خمین – خ امام – روبروی شهرداری – ساختمان فارابی
جعفری تقی جراحی عمومی 2221132 ساوه خ فردوسی كوچه حر پ 8
جمیلیان رضا چشم 2222124 اراك خ شهید بهشتی ساختمان پزشكان
جمیلیان مهری زنان وزایمان 2244676 اراك- خ دكتر بهشتی- بالاتر از سه راه ارامنه- جنب كلینیك ابن سینا
جهانبخش شهرام كودكان 3226488 محلات خ امام داروخانه حمید طبقه فوقانی
جواهری جواد پزشكی اجتماعی 2337652 اراك – خ امام – كلینیك شبانه روزی بزرگمهر
جورابچی علی عفونی 2227697 اراك خ شهید بهشتی میدان هقت تیر ساختمان پزشكان
حریری محمدكاظم ارولوژی 2217275 اراك- م شهدا- خ شهید بهشتی- ساختمان پزشكان علوی
حكیم انوشیروان عفونی 0255-2232020 0255-2232020 FREE ساوه خ امام جنب بانك ملی ك شفق ساختمان پزشكان مركزی طبقه اول
حلاج منفرد محمد كودكان 4221144 دلیجان- خ شهید رجائی- ساختمان كوروش – روبروی بیمه ایران
حمیدی حمید پوست 2214258 اراك- خ دكتر بهشتی- نرسیده به سه راه ارامنه- كوچه تیكران- مجتمع میلاد
خازنی رضا گوش وحلق وبینی 2221282 خمین- م 15 خرداد- ساختمان پزشكان – طبقه دوم
خدابخشی علی اكبر گوش وحلق وبینی 2226244 اراك سه راه ارامنه جنب تامین اجتماعی ساختمان پزشكان
خدام صادق جراحی عمومی 2225524 خمین- میدان مدرس جنب داروخانه شبانه روزی محمدی
خدیر شر بیانی ولی اله قلب وعروق 2227211 اراك خ شهید بهشتی – بالاتر از امامزاده – ساختمان رازی
خلیلی معصومه زنان وزایمان 2211290 اراك -خ شهید بهشتی – كوچه عمار – كلینیك آریا – طبقه اول
خوشرو علی نورولوژی-اعصاب 2230066 ساوه – خ امام – كوی شفق- ساختمان تخت جمشید- واحد2
دالوندی محسن جراحی مغز و اعصاب 2228969 اراك خ شهید بهشتی كوچه عمار
داود آبادی حسین كودكان 2225259 اراك خ شهید بهشتی ك عمار ساختمان پزشكان
دبیری محمدرضا داخلی 2231677 خمین- م 15 خرداد- جنب حمام طلوع
راگوتام رائولا داخلی 2222354 ساوه خ شریعتی نرسیده به پاسداران مجتمع پزشكی
راجی رامین جراحی عمومی ساوه – خ امام – كوچه صالحی – ساختمان صالحی – طبقه دوم
راسخ مهدی كودكان 2214688 ساوه- ابتدای خ انقلاب- جنب بانك سینا
راوری محمود كودكان 2552221705 ساوه -خ امام خمینی روبروی بازار اول كوچه صالحی ساختمان صالحی
ربیع ابوالقاسم زنان وزایمان 2240323 اراك خ امام روبروی دوازده متری پ 75
ربیعی سپیده زنان وزایمان 2211866 اراك- خ شهید بهشتی- كوچه عضد – ساختمان پزشكان آراد – طبقه4
رحیمی سعید كودكان 2228255 اراك خ دكتر بهشتی – پایین تر از سه راه ارامنه- كوچه تیكران
رحیمیان عباس ارولوژی 8652340502 خمین – میدان مدرس – جنب داروخانه شبانه روزی
رستمی علیرضا جراحی عمومی 2220930 اراك خ شهید بهشتی- جنب امامزاده- ساختمان رازی
رشیدی عبداله چشم 2211723 اراك- خ شهید بهشتی-روبروی امامزاده- جنب داروخانه بوعلی سینا
رضائی آشتیانی علیرضا نورولوژی-اعصاب 2239335 اراك- خ دكتر بهشتی- بالاتر از سه راه ارامنه- ساختمان بزرگمهر
خوشرو علی نورولوژی-اعصاب 2230066 ساوه – خ امام – كوی شفق- ساختمان تخت جمشید- واحد2
دالوندی محسن جراحی مغز و اعصاب 2228969 اراك خ شهید بهشتی كوچه عمار
داود آبادی حسین كودكان 2225259 اراك خ شهید بهشتی ك عمار ساختمان پزشكان
دبیری محمدرضا داخلی 2231677 خمین- م 15 خرداد- جنب حمام طلوع
راگوتام رائولا داخلی 2222354 ساوه خ شریعتی نرسیده به پاسداران مجتمع پزشكی
راجی رامین جراحی عمومی ساوه – خ امام – كوچه صالحی – ساختمان صالحی – طبقه دوم
راسخ مهدی كودكان 2214688 ساوه- ابتدای خ انقلاب- جنب بانك سینا
راوری محمود كودكان 2552221705 ساوه -خ امام خمینی روبروی بازار اول كوچه صالحی ساختمان صالحی
ربیع ابوالقاسم زنان وزایمان 2240323 اراك خ امام روبروی دوازده متری پ 75
ربیعی سپیده زنان وزایمان 2211866 اراك- خ شهید بهشتی- كوچه عضد – ساختمان پزشكان آراد – طبقه4
رحیمی سعید كودكان 2228255 اراك خ دكتر بهشتی – پایین تر از سه راه ارامنه- كوچه تیكران
رحیمیان عباس ارولوژی 8652340502 خمین – میدان مدرس – جنب داروخانه شبانه روزی
رستمی علیرضا جراحی عمومی 2220930 اراك خ شهید بهشتی- جنب امامزاده- ساختمان رازی
رشیدی عبداله چشم 2211723 اراك- خ شهید بهشتی-روبروی امامزاده- جنب داروخانه بوعلی سینا
رضائی آشتیانی علیرضا نورولوژی-اعصاب 2239335 اراك- خ دكتر بهشتی- بالاتر از سه راه ارامنه- ساختمان بزرگمهر
سلیمانی ابیانه ندا جراحی زنان وزایمان اراك- خ دكتر بهشتی- كوچه شكرائی – ساختمان مركزی
سلیمانی دودران مهدی كودكان 2214769 ساوه خ امام – كوچه صالحی- ساختمان عطاردی- طبقه اول
سنمار علیرضا گوش وحلق وبینی 2213042 اراک – خ شهید بهشتی – کوچه شکرایی – ساختمان پزشکان مرکزی طبقه دوم
سوخرای لیلا زنان وزایمان 2238980 اراك – خ شهید بهشتی – ساختمان بوعلی – طبقه دوم
سوری محسن جراحی عمومی محلات
سیروس علی ارولوژی 2242245 اراك- خ امام- م ولیعصر- طبقه فوقانی لوازم پزشكی كلهر
سینا محمد پوست 2229310 اراك م شهدا پاساژ اتحاد
سینا محمود پوست 2229310 اراك م شهدا پاساژ اتحاد طبقه سوم
شریعتمداری مریم داخلی 2552213057 ساوه – خ سوم شعبان – ساختمان مروارید – طبقه اول
شریفی لیلا زنان وزایمان 2565223691 مامونیه- خ آیت ا… كاشانی- جنب شركت جوبپا
شكرپور مریم زنان وزایمان 2230555 اراك خ امام- نبش 12 متری ملک – ساختمان ایران – طبقه دوم
شمس الحرار محمدحسن بیهوشی 2331587 خمین- م مدرس- جنب داروخانه شبانه روزی
صادقی محبوبه داخلی 2225239 خمین- م 15 خرداد- كوچه شهید باقری- جنب ساختمان پزشكان
صالحی سید احمد داخلی 2214264 اراك – خ شهید بهشتی – كوچه تیكران – ساختمان پزشكان میلاد
صالحی قاسم ارتوپدی 2212371 اراك- ابتدای خ امام- روبروی بیمارستان
صالحی نیا فرحناز داخلی 8652340497 خمین- میدان 15 خرداد- جنب حمام طلوع
صحرائی ندا جراحی زنان وزایمان 8624226935 شازند خ انقلاب طبقه فوقانی بانك قرضالحسنه بعثت
صدرنیا سعید قلب وعروق 2249914 اراك سه راه ارامنه ابتدای ك شكرایی
صفری زیبا چشم 2214276 اراك- خ دكتر بهشتی- روبروی پاساژ ساسان- بن بست تیكران
صوفیان معصومه عفونی 2247508 اراك م هقت تیر اول كوچه شكرایی ساختمان دی
طاهر احمد ی حسن كودكان 2248704 اراك خ امام روبروی بیمارستان ولی عصر كلینك شماره 2
طاهریان علی قلب وعروق 8663225362 محلات- پایین تر از سه راه جمهوری- ساختمان سینا
طرزی محمد مهدی گوش وحلق وبینی 2239774 اراك- خ دكتر بهشتی- بالاتر از سه راه /tdtd class= /td/tdارامنه- ساختمان بزرگمهر
عابدان پور احمدرضا عفونی 2552227881 ساوه – خیابان انقلاب – طبقه فوقانی رادیوژی راد
عابدی داود ارولوژی 2213371 اراك- خ دكتربهشتی – كوچه عمار – ساختمان آریا
عاشوری حامد پوست 8652220874 خمین – میدان 15 خرداد – خ تختی – ساختمان مهر
عباسی دزفولی ناصر كودكان 228502 ساوه خ انقلاب روبروی كفش ملی
عباسی فهیمه كودكان 8627222036 آشتیان- م آزادی- نبش كوچه مالك اشتر
عبدالكریمی بابك كودكان 8652337653 خمین- خ امام- روبروی مصلی
عدلی بابك جراحی عمومی 2211720 اراك- خ دكتر بهشتی- روبروی امامزاده- ساختمان پزشكان بوعلی
عرشی مهر السادات زنان وزایمان 2226660 اراك خ شهید بهشتی – كوچه پشت مسجد حاج آقاصابر
علائین امنه پوست 2238667 اراك- خ ش بهشتی-ساختمان بزرگمهر
علوی شیما زنان وزایمان 8652332211 خمین- م مدرس- جنب داروخانه دكتر محمدی
علیزاده شعبانعلی جراحی عمومی 2211943 اراك- كوچه شكرائی- ساختمان دی
علیمحمدی داود كودكان 2271255 اراك خ شهدا میدان ساعت جنب داروخانه ایران
عیسائی فاطمه زنان وزایمان 2220176 خمین- م 15 خرداد- ساختمان پزشكان سینا
عیسی خانی مجتبی توانبخشی 2231330 شازند- شهرك مهاجران- فاز 1- چهارراه نیلوفر- مجتمع نیلوفر
غلام نژاد احمدرضا جراحی مغز و اعصاب 2222000 اراك- خ دكتربهشتی- جنب پاساژجلالی – ساختمان آریا
فاضل نیا حمیرا زنان وزایمان 2228236 خ شهید بهشتی-جنب پاساژ جلالی-
فانی علی داخلی 2221706 اراك- خ دكتربهشتی- بالاترازسه راه ارامنه- ساختمان بزرگمهر
فتحی افشین جراحی عمومی 8626230219 تفرش – میدان امام – جنب داروخانه سیدالشهدا
فراتی سارا قلب وعروق ساوه – خ امام خمینی – كوی شفق- ساختمان تخت جمشید
فرجی فردین نورولوژی-اعصاب 2246797 اراك خ سه راه ارامنه ساختمان پزشكان دی
فرهادپور علیرضا پوست 2225969 اراك خ امام خمینی جنب سینما قصر طلایی ساختمان پزشكان مهر
فرهادی اصغر ارولوژی 2554242415 ساوه – خ امام – كوچه شفق
فریدنیا بیتا داخلی 2552232015 ساوه – خ امام – كوچه صالحی – ساختمان عطاردی
فلاح عادل عفونی و گرمسیری 2552233146 ساوه – خ شریعتی – مجتمع پزشكی كوثر – طبقه دوم
قزوینیان برزو ارتوپدی 2552239437 ساوه – خ امام – كوچه صالحی – ساختمان عطارد
قسامی كیوان نورولوژی-اعصاب 2215781 اراك- خ دكتر بهشتی- روبروی امامزاده- ساختمان بوعلی
قنبری رضا نورولوژی-اعصاب 2210431 اراك- خ شهید بهشتی- روبروی هلال احمر- خ عدالت- كلینیك تخصصی آراد طبقه سوم
قندی احمدرضا ارتوپدی 2248809 اراك دروازه تهران ساختمان والفجر
كاشی امیر حسین ارولوژی 8652332370 خمین – میدان مدرس – جنب داروخانه شبانه روزی
كبرائی علیرضا داخلی 8664230702 دلیجان- خ طالقانی- روبروی داروخانه دكترمنصوری
كردلو فریده زنان وزایمان 2226618 ساوه- خ شریعتی- ساختمان سینا
كریمی زند مهستی داخلی 6226252 تفرش-خ فیاض بخش-جنب میدان مطهری
كریمی مسعود ارتوپدی 2249034 اراك- خ امام- جنب بانك صادرات
كریمیان رضا جراحی عمومی 2210935 اراك- خ شهید بهشتی- كوچه پشت پاساژجلالی
كشاورز بهزاد داخلی 2552233146 ساوه- خ امام-كوچه صالحی-ساختمان عطاردی2 طبقه 3
كمال آرا زهرا زنان وزایمان 2225051 اراك خ دكتربهشتی- بالاترازسه راه ارمنه -ساختمان بزرگمهر
لوءلوءئی بهنام داخلی 2216921 اراك- خ دكتر بهشتی- كوچه عمار- ساختمان آریا- طبقه دوم
متولی زاده سید سعید كودكان ساوه – خیابان انقلاب – جنب بانك سپه – طبقه دوم
محقق فتح ا… رادیو تراپی 2216793 اراك- خ شهید بهشتی- بالاتر از هلال احمر- جنب بیمه خدمات درمانی
محمدی بهروز كودكان 2224942 اراك خ امام خمینی ساختمان 455
محمدی علیرضا جراحی مغز و اعصاب 2228969 اراك- خ شهید بهشتی- كوچه عمار- ساختمان 418
مسیحی رضا كودكان 2552222634 ساوه – خ امام – كوچه دكتر بلورچی
مشایخی مهدی كودكان 8652220177 خمین- م 15 خرداد- كوچه شهید باقری -ساختمان
مشایخی نوید رضا قلب وعروق 2221888 اراك خ بهشتی روبروی مسجد حاج آقا صابر ابتدای ك شمس
مشهدی عصمت زنان وزایمان 2241718 اراك خ امام – جنب لوازم پزشكی كلهر
مطهری نجمی زنان وزایمان ساوه- خ انقلاب- ساختمان مروارید
مظلوم زاده اسداله ارولوژی 2552229868 ساوه خ انقلاب ساختمان مروارید ورودی دوم
مظلومی داود كودكان 4226410 شازند- خ انقلاب- روبروی تعاون شهروروستا
مقیمیان فاطمه زنان وزایمان 0866-3231095 0866-3231095 FREE محلات- خ امام خمینی- كوچه فرهنگ 16
ممتازی هما زنان وزایمان 2230130 ساوه خ دكتر شریعتی ساختمان دكتر كارگر طبقه اول
مهاجرانی سید حسین جراحی عمومی 2226333 اراك- خ امام- خ حصار
مهربانی شریف آباد مهرنوش نورولوژی-اعصاب ساوه- خ امام – كوچه شفق – ساختمان پزشكان مركزی
موسوی خوشدل سیدمجتبی جراحی عمومی 2232233 ساوه- خ شریعتی- ساختمان دكترمیر هاشمی
میر گلو بیات شهلا زنان وزایمان 2221717 ساوه خ انقلاب- نرسیده به میدان انقلاب- جنب داروخانه دكتر فلاح
میر نظامی مینا پوست 2231947 اراك -خ شهید بهشتی- روبروی امامزاده
میرزائی روشنك جراحی زنان وزایمان 2230163 اراك- خ شهید بهشتی- جنب پاساژ اسلامی- كلینیك علوی
میرزاجانی حورا چشم 2231928 خمین- خ شریعتی- طبقه فوقانی داروخانه دك
میلانی تبریز ملیحه داخلی 2223291 ساوه خ شریعتی ساختمان مدرس
میناوند خسرو قلب وعروق 2232341 اراك- خ دكتربهشتی- كلینیك علوی
میهنی مهناز كودكان 2236609 ساوه- خ اشریعتی – ساختمان سینا
ناطوری رضا جراحی عمومی 2223208 اراك- خ دكتر بهشتی- كوچه شكرائی- ساختمان مركزی
ناظمان لیلا پوست 2210793 اراك- خ امام- ساختمان 455
نقشبندی سیدفرید ارتوپدی 2200213 ساوه- خ امام- كوچه صالحی- مجتمع عماد
نوروزی عباس ارتوپدی 2239864 ساوه- م شهدا- كوچه بانك مسكن
نوروزی مژگان چشم 2218962 ساوه- خ شریعتی- نرسیده به پاسداران- ساختمان مهر
نوشاد علیرضا ارولوژی 2216220 اراك- خ دكتر بهشتی- كوچه عمار- ساختمان آریا
نیازی اكرم قلب وعروق 8652227863 خمین – میدان 15 خرداد – ك شهید باقری
هادی مریم ارتوپدی 2211912 اراك- خ دكتر بهشتی- جنب داروخانه اكسیر
هرمان مقدم كامبیز كودكان 2565224327 مامونیه زرندیه- خ امام خمینی- انتهای بلوار مامونیه- روبروی موسسه قرض الحسنه مهر
یاوری ملیحه گوش وحلق وبینی 8652221887 خمین میدان 15 خرداد – خ تختی – ساختمان پزشكان بزرگمهر – طبقه سوم
یحیائی حسن كودكان 2211100 ساوه- خ شریعتی-روبروی كوچه مدرسی – طبقه اول- ساختمان كوثر

http://dr-ir.ir