لیست دندانپزشكان‌ استان مرکزی ( اراک )

لیست دندانپزشكان‌ استان مرکزی ( اراک )

نام دندانپزشك

تلفن

آدرس

پوران روح اله 2223025 ساوه كوچه صالحی ساختمان صالحی طبقه دوم
پیری اردكانی مصطفی 2215224 اراك- خ مخابرات
اخلاقی لیلی 8612215819 اراك خیابان شهید بهشتی ساختمان پزشكان رازی
الهی حبیب اله 2227856 اراك خ دكتر بهشتی پاساژ جلالی ط سوم
بابائی بابك 2210045 اراك- خ دكتربهشتی- بالاتراز سه راه ارامنه – جنب كلینیك ابن سینا
جمالی پریدوخت ژ 2243330 اراك خ امام خمینی ط داروخانه امیر كبیر
حضرتی آشتیانی عباس 2212983 اراك ابتدای خ قائم مقام-جنب تالار وحدت وبانك ملت شعبه قائم مقام
حقیقی زاده مصطفی 2240247 اراك- خ دكتر بهشتی- بالاتر از هلال احمر- جنب بیمه خدمات درمانی- ساختمان خوارزمی
حمیدی ابراهیم 9و2216688 اراك خ عباس آباد – روبروی امامزاده- جنب بیمه البرز
حیدری شاهرخ 2214273 اراك خ دكتر بهشتی- پایین تر از سه راه ارامنه- كوچه تیكران- ساختمان میلاد
خسروی سمیه 2224445 خمین- فلكه 15 حرداد – طبقه فوقانی غلامی
رضائی مهدی 3221197 محلات- خ امام- نبش كوچه داروخانه حمید
زنگنه مسعود 2211225 اراك خ شهید بهشتی بالاتر از سه راه ارامنه- جنب پاتن جامه- ساختمان بزرگمهر
سعیدی حمید رضا 8652222041 خمین خ آزادی نبش بانك ملی
سمیعی فاطمه 2246771 اراك خ بهشتی
شانقی حسن 2233334 اراك خ شهید بهشتی – تقاطع خ میثم
ضیائی نیا علیرضا 8612212015 خمین خ بهشتی روبروی بانك رفاه طبقه فوقانی پزشكی هسته ای كیان
عرفانی راد مسعود 2249207 اراك خ مخابرات مقابل مركز تلفن
عزیزی محسن 2249397 اراك- خ امام خمینی- روبرویسینما قصرطلایی
علی ابادی نیلوفر 2221628 اراك خ شهید بهشتی جنب خدمات درمانی ساختمان فردوسی ط3
عیسوندی محمد 8652335273 خمین بلوار پاسداران كوچه ش آقا بیگی
غلامی داریوش اراك خ شهید بهشتی جنب پاساژ جلالی ساختمان
غلامیان محمد حسن اراك خ هپكو طبقه فوقانی مسجد الزهرا
فراهانی فرحناز 2247055 اراك خ شهید بهشتی- بالاتر از سه راه ارامنه- ساختمان بزرگمهر- طبقه دوم- واحد 6
كریمی مسعود 2226755 اراك خ بهشتی سه راه ارامنه ساختمان پزشكان ط2
محمد كدخدائی 2224146 محلات – خ 15 خرداد – روبروی مسجدجامع
مختاری محسن 2221628 اراك خ بهشتی جنب خدمات درمانی ساختمان فردوسی ط3
مرتضائی مستوره 2249823 اراك- خ دكتر بهشتی- جنب رستوران حاتم
ملكی مسعود 2221266 اراك- خ دكتر بهشتی- جنب بیمه خدمات درمانی – ساختمان خوارزمی
مهاجری مجید 2242918 اراك- خ دكتر بهشتی- روبروی هلال احمر
مهدیخانی حسین 2232755 خمین م 15خرداد – ابتدای خ امام- طبقه فوقانی موسسه مالی واعتباری سینا-
میرزائی پور علی 2272113 اراك- میدان امام حسین- جنب ستاد ناحیه انتظامی
نجمی حمیدرضا 4451435 اراك- خ قائم مقام- نرسیده به مسجد كله ایها
نصیری محمد رضا 2229833 خمین – خ شریعتی- خ بسیج – كوچه شهید حیدری
نظام آبادی شبنم 2215070 اراك خ شهید بهشتی – میدان هفت تیر- ابتدای كوچه شكرائی- ساختمان پارسیان
نظری مریم 8664222720 دلیجان خ طالقانی جنب مخابرات
نظری مهناز 2249107 اراك- سه راه ارامنه- خ شهید بهشتی- جنب رستوران حاتم- طبقه سوم بانك تجارت
نوائی مژگان 2244185 اراك- خ دكتر بهشتی- كوچه عمار(جنب پاساژجلالی) كالنیك آریا -طبقه سوم

http://dr-ir.ir