با گرونترین رستوران های تهران و قیمت غذاهاشون آشنا شویم

You may also like...

Subscribe
Notify of
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
محمد
2 years ago

چراهیچ کس جلوی این رستورانهاومشتریانش رانمیگیره؟ ماشهیدندادیم که ثروتمندان دررستورانهای گران غذاهای گران بخورند وبه مستضعفین دردل خودبخندند.

سایت خوبی دارید امیدوارم که موفق باشید

%d bloggers like this: