گوگوش عزیز هم پیر شده ها!

اما هنوزم که هنوزه, تکه و بسیار دوست داشتنی , خدا نگهدارش باشه.

Leave a Reply