ســــــال نـــــــو مبـــــــــارک

نام اثر: نوروز / دو نوازی تار و دف
تار: نریمان حجتی / دف: آرمین عبدهو
کاری از: روناک حسینی و رضوان واعظ پور
به تهیه کنندگی آرمین عبدهو

You may also like...

Leave a Reply