سپیده رئیس سادات

بر سر عشق تو شد عمر و جوانی بر باد
یار بیگانه شدی کردی من از غم ناشاد
بعد ازاین دست من و زلف دل آرای دگر،
باده نوشم ز کف ساقی زیبای دگر

You may also like...

Leave a Reply