ایرانیان مقیم لوس آنجلس به مناسبت فرا رسیدن نوروز با غذا, سراغ بی خانمان ها رفتند.

عده‌ای از ایرانیان مقیم لوس‌آنجلس در آستانه نوروز با موسیقی محلی ایرانی و دیگ‌های بزرگ غذا به سراغ صدها همشهری بی‌خانمان و محروم خود رفتند.

You may also like...

Leave a Reply