آدرس و شماره تلفن آزمایشگاه های مشهد

%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87

 لیست  آزمایشگاه های مشهد
 
نام ازمایشگاه  تلفن آدرس
موید دکتر 8428360 احمدآباد – پرستار
منصف‌ دکتر 8511361 دانشگاه‌ ساختمان ‌برک‌
مجتهدی دکتر 8591700 امام خمینی (ره) میدان ‌10دی
نژادشکوهی تخصصی هورمون‌ شناسی 8439244 کوهسنگی
امانی دکتر 8437766 ابومسلم‌
امینی دکتر 8434119 دکترا اول‌پاستور
امیدی دکتر(باقرالعلوم) 8436957 عارف ‌5
ابوریحان‌ 2727440 سی متریطلاب‌
اجتهادی دکتر 8427056 راهنمایی3
ایران‌ 8432422 احمدآباد مقابل‌ محتشمی
ایران‌ (دامپزشکی) 6654618 جاده ‌قوچان‌ بعد از پل‌ قائم‌
پارس‌ 8544410 چمران‌13
پاستور 2254888 چمران‌
پاسکال‌ 8428789 بلوار ‌فلاحی4
افکاری دکتر میدان امام‌رضا
بوعلی دکترتقی نیا 8418584 احمدآباد بلوار ‌کلاهدوز
ثامن‌ الائمه‌(ع‌) 6628675 شاهد نبش‌ شاهد50
ثامنی دکتر 8548875 چمران‌ جنب‌ ساختمان‌ شفا
بیمارستان‌ امام‌ رضا(ع‌) 8590003 رازی
بیگدلی دکتر 6051328 امامت‌3
جهاددانشگاهی مدیریت‌ 8511116 رازی غربی جهاد دانشگاهی
جهاددانشگاهی شماره‌ 1 8540000 رازی غربی
جهاددانشگاهی شماره‌ 1 8548026 رازی غربی
جهاددانشگاهی شماره‌ 2 2735000 طلاب ‌ مفتح ‌5
جهاددانشگاهی شماره‌ 2 2731177 30متری طلاب‌
دارابی 8432322 پاستور2
رازی 8416199 میدان شریعتی اول‌ دانشگاه‌
رازی 8436001 میدان شریعتی اول‌ دانشگاه‌
پردیس‌ پاتوبیولوژی کدخدائیان‌ 8445434 احمدآباد روبروی بیمارستان‌ قائم‌
رضوی دکتر 2224915 مدرس‌ جنب‌ ساختمان‌ نوفل‌
سینا 8545119 گلستان‌
سینا تشخیص‌ طبی 8685626 بولوار وکیل آباد قبل ‌ از 3 راه ‌آب ‌و برق‌
صدرنبوی دکتر 8415547 سناباد ساختمان ‌77
شفا 8541675 چمران‌ ساختمان‌ شفا
کلینیک‌ ویژه‌ امام‌ رضا(ع‌) 8590996 دانشگاه‌
عبدی نژاد دکتر – هورمون‌شناسی 6053318 سجاد جنب‌ مسجد سجاد
فارابی (دکترمحتشمی) 7688011 ‌سجاد چهار راه ‌بهار