همسرم, گل ناز دارم!

میگه شنیدی معین آهنگ گل نازدارم رو برای خانومش باز خوانی کرده؟
میگم دمش گرم اما فکر نکنم واسه خانومش خونده باشه.
میگه پس واسه کی خونده؟!
میگم شاید واسه  دوست دخترش , به قول بی ادبا, واسه نشمش!
میگه از کجا اینقدر مطمئنی که واسه خانومش نیست؟!
میگم من که نمیفهمم چی میخونه اما همین قد میدونم که آدم  واسه همسرش, زنش, گل ناز دار نمیخونه, اگه واسه ایشون بود میگفت گل خار دارم! ….

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *