چرت و پرتای با مزه از سایت های دوستان

funny

 

سوسک بهانه بود ، دلش بغل می خواست

ما هم که تو باغ نبودیم ، زودتر از اون فرار کردیم 🙄

****
ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺐ ﺭﻭﯼ ﺩﺭخت هستن
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺸﺎﻥ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ
ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ که 🙂
****
من مشکلم در زن گرفتن این نیست که از کسی خوشم نمیاد
.
.مشکل اینه که از همه خوشم میاد ! :mrgreen:

****
سلامتی دختری که وقتی فهمید وضع مالی دوس پسرش خوب نیست
.
.باهاش بهم زد که بیشتر از اینا تو خرج نیفته
باز بگید دخترا بدن!  🙂

****

به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روانپزشک پرسیدم شما چطور میفهمید که یک بیمار روانى به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟

روانپزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب میکنیم و یک قاشق چایخورى، یک فنجان و یک سطل جلوى بیمار میگذاریم و از او میخواهیم که وان را خالى کند.

من گفتم: آهان! فهمیدم. آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزرگتر است.

روانپزشک گفت: نه! آدم عادى درپوش زیر آب وان را بر میدارد. شما میخواهید تختتان کنار پنجره باشد؟:)

****

ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻼﺱ ﻣﻴﺸﻪ!!!

ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻪ
ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﺎ ﻣﭻ ﭘﺎﺗﻮﻧﻮ ﺩﻳﺪﻳﻢ،،، ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻴﮕﻪ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ﺍﺧﺮﺍﺟﻲ!!!
ﻳﮑﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻭﻧﺘﻮﻧﻮ ﺩﻳﺪﻡ
ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻴﮕﻪ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺟﻲ!!!
ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭﺳﺎﻳﻠﺸﻮ ﺟﻤﻊ ﻣﻴﮑﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻴﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻴﮕﻪ ﺗﻮﮐﺠﺎ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴﺮﻱ؟
ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺭﻭ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﮎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻨﻢ!!! :mrgreen:

****

ای کسـانی کـه فـکر میـکنیـد اگـر

عـکـس دخـتـری را لـایک کـردیـد

ممکن است

جـُرعـه ای از دریـای عـِشقــش را بـه شـُما بـِدَهـــد!
.

بـدانید اگـر چــنیــن بــود اکــنون مــَرا ســـونامی بــُرده بـــود ! 🙁

****

ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎﺷﻮﻥ :

ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ : ﻣﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ؟!
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ : ﻣﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﯼ ﻋﺮﻭﺳﯽ؟!
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺮﻭﺳﯽ : ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﻭﺳﯽ؟! 🙄

 

****