اسامی و آدرس دانشگاه های ایران

آدرس  پستی و ایمیل و  سایت دانشگاه های ایران:
دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه
دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه.doc http://www.thtf.ac.ir info@thtf.ac.ir تربت حيدريه – فردوسي شمالي – بازار روز – ساختمان شماره 2 دانشكده فني و مهندسي
دانشگاه آموزش عالي گنبد كاووس
دانشگاه آموزش عالي گنبد كاووس.doc گنبد كاووس – خيابان شهيد فلاحي (فرودگاه)- صندوق پستي 163
دانشگاه اراک
دانشگاه اراک.doc http://www.araku.ac.ir p.r@araku.ac.ir اراک ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان علوم ـ صندوق پستی: 879
دانشگاه ارومیه
دانشگاه ارومیه.doc http://www.urmia.ac.ir chancellor@mail.urmia.ac.ir ارومیه- كيلومتر 11 بلوار دانشگاه (جاده سرو ) پرديس نازلو – صندوق پستي: 51818-57561
دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان.doc http://www.ui.ac.ir publicrel@ui.ac.ir اصفهان – میدان آزادی (دروازه شیراز) – خیابان دانشگاه – کدپستی: 73441-81746
دانشگاه الزهرا(س)
دانشگاه الزهرا(س).doc http://www.alzahra.ac.ir pr@alzahra.ac.ir تهران – ده ونك – دانشگاه الزهرا(س)
دانشگاه امام صادق(ع)
دانشگاه امام صادق(ع).doc http://isu.ac.ir بزرگراه شهيد چمران – پل مديريت – دانشگاه امام صادق(ع)
دانشگاه ایلام
دانشگاه ایلام.doc http://www.ilam.ac.ir office@mail.ac.irunion ایلام – خيابان پژوهش – صندوق پستي: 516-69315
دانشگاه بجنورد
دانشگاه بجنورد.doc http://www.ub.ac.ir info@ub.ac.ir بجنورد – كيلومتر 4 جاده اسفراين – صندوق پستي: 1339
دانشگاه بناب
دانشگاه بناب.doc http://www.bonabu.ac.ir bonabu@bonabu.ac.ir آذربايجان شرقي – بناب – بزرگراه ولايت – جنب پليس راه – كدپستي : 5551761167
دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه بوعلی سینا.doc http://www.basu.ac.ir publicoffice@basu.ac.ir همدان ـ خیابان شهید فهمیده ـ روبروی پارک مردم ـ کد پستی :4161-65174
دانشگاه بيرجند
دانشگاه بيرجند.doc http://www.birjand.ac.ir بیرجند – بلوارشهیدآوینی – انتهای بلواردانشگاه – صندوق پستی: 615/97175
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).doc http://www.ikiu.ac.ir office@ikiu.ac.ir قزوين – بلوار دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) ـ کد پستی 16818-34149
دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور.doc http://www.pnu.ac.ir info@pnu.ac.ir تهران – ابتداي جاده لشكرك – ابتداي خيابان نخل (نرسيده به چهارراه ميني سيتي)
دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز.doc http://www.tabrizu.ac.ir info@tabrizu.ac.ir تبریز- بلوار 29 بهمن – دانشگاه تبريز
دانشگاه تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان
دانشگاه تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان.doc http://www.iasbs.ac.ir iasbs_z@iasbs.ac.ir زنجان ـ ابتدای جاده گاوا زنگ ـ صندوق پستی : 1159- 45195
دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان
دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان.doc http://www.kgut.ac.ir info@kjut.ac.ir كرمان – انتهاي جاده هفت باغ – پرديس دانش ماهان
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي.doc http://www.srttu.edu sru@sru.ac.ir تهران – لويزان – خيابان شهيد شعبانلو كدپستي: 15811-16788
دانشگاه تربيت مدرس
دانشگاه تربيت مدرس.doc http://www.modares.ac.ir stu@modares.ac.ir تهران ـ تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران ـ صندوق پستی 317-14115
دانشگاه تفرش
دانشگاه تفرش.doc http://www.tafreshu.ac.ir webmaster@taut.ac.ir تفرش – ابتداي جاده تهران ـ کد پستی : 79611-39518
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران.doc http://www.ut.ac.ir publicrel@ut.ac.ir تهران – خيابان انقلاب – نبش خيابان 16 آذر – سازمان مركزي
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی.doc http://www.uast.ac.ir info@uast.ac.ir تهران- خيابان انقلاب – بين خيابان حافظ و خيابان استاد نجات اللهي – شماره 751
دانشگاه جهرم
دانشگاه جهرم.doc http://www.jahrom.ac.ir info@jahrom.ac.ir دانشگاه جهرم – استان فارس شهرستان جهرم
دانشگاه جيرفت
دانشگاه جيرفت.doc http://uj.ac.ir جيرفت – كيلومتر 8 جاده بندرعباس – صندوق پستي 364
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم.doc http://masoomeh.ac.ir info@masoomeh.ac.ir قم – بلوار شهيد خداكرم – روبروي حوزه نظام وظيفه – كوچه شماره 4
دانشگاه حکیم سبزواری
دانشگاه حکیم سبزواری.doc http://www.sttu.ac.ir sezavar_u@sttu.ac.ir سبزوار – توحید شهر – پردیس دانشگاه – صندوق پستی: 397
دانشگاه خلیج فارس
دانشگاه خلیج فارس.doc http://www.pgu.ac.ir pr@pgu.ac.ir بوشهر – خیابان شهید ماهینی- کد پستی: 7516913798
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه خوارزمی.doc http://portal.tmu.ac.ir تهران -خیابان شهید دکتر مفتح ـ شماره 49 ـ کد پستی 15614
دانشگاه دامغان
دانشگاه دامغان.doc http://www.du.ac.ir pr@du.ac.ir دامغان- میدان دانشگاه
دانشگاه دريانوردی و علوم دریایی چابهار
دانشگاه دريانوردی و علوم دریایی چابهار.doc http://www.cmu.ac.ir chancellor@cmu.ac.ir چابهار – بلوار دانشگاه
دانشگاه رازي
دانشگاه رازي.doc http://www.razi.ac.ir publicrelation.ac.ir کرمانشاه – طاق بستان- خ دانشگاه – سازمان مركزي دانشگاه رازی
دانشگاه زابل
دانشگاه زابل.doc http://www.uoz.ac.ir chancellor@zabol.ac.ir زابل- میدان جهاد- خیابان شهید مفتح- صندوق پستی: 538-98615
دانشگاه زنجان
دانشگاه زنجان.doc http://www.znu.ac.ir info@znu.ac.ir زنجان ـ بلوار دانشگاه ـ صندوق پستی 313
دانشگاه سلمان فارسی کازرون
دانشگاه سلمان فارسی کازرون.doc http://www.kazerounsfu.ac.ir info@kazerounsfu.ac.ir استان فارس – کازرون – چهارراه ارشاد- ابتدای خ آیت ا… طالقانی – کدپستی 73544-73196
دانشگاه سمنان
دانشگاه سمنان.doc http://semnan.ac.ir info@semnan.ac.ir سمنان – ميدان دانشگاه – روبروي پارك سوكان ـ پرديس شماره يك – كدپستي: 19111-35131
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه سیستان و بلوچستان.doc http://www.usb.ac.ir public_relations@hamoon.usb.ac.ir زاهدان – خیابان دانشگاه
دانشگاه شاهد
دانشگاه شاهد.doc http://www.shahed.ac.ir publicrelation@shahed.ac.ir تهران- ابتداي آزاد راه تهران – قم – روبروی حرم امام خمینی (ره)
دانشگاه شهرکرد
دانشگاه شهرکرد.doc http://www.sku.ac.ir info@sku.ac.ir شهر کرد ـ کیلومتر 2 جاده سامان ـ صندوق پستی 115 ـ کد پستی 34141/88186
دانشگاه شهید باهنرکرمان
دانشگاه شهید باهنرکرمان.doc http://www.uk.ac.ir sbuk@mail.uk.ac.ir کرمان – بزرگراه امام خميني(ره) – ميدان افضلي پور- كدپستي: 7616914111 – صندوق پستي: 76169133
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی.doc http://www.sbu.ac.ir info@sbu.ac.ir بزرگراه شهيد چمران – خيابان يمن – بلوار رشيد‌الدين فضل‌ا… – ميدان شهيدبهشتي
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز.doc http://www.scu.ac.ir public@scu.ac.ir اهواز – بلوارگلستان – دانشگاه شهيد چمران – سازمان مرکزی دانشگاه – صندوق پستي:135 – كدپستي: 831351-61357
دانشگاه شهیدمدنی
دانشگاه شهیدمدنی.doc http://www.azaruniv.ac.ir mail.azaruniv.edu تبریز ـ کیلومتر 35جاده تبریز ـ مراغه ـ کد پستی 5375171379 ـ صندوق پستی 161-53714
دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز.doc http://www.shirazu.ac.ir suivo@shirazu.ac.ir شيراز – بلوار جمهوري – ساختمان مرکزی – ـ کد پستی : 84471-71946- صندوق پستی: 1585/71345
دانشگاه صنعت آب وبرق شهيد عباسپور
دانشگاه صنعت آب وبرق شهيد عباسپور.doc http://www.pwut.ac.ir pr@pwut.ac.ir تهران – فلكه 4 تهرانپارس – بلوار وفادار شرقي – بلوار شهيد عباسپور
دانشگاه صنعت نفت آبادان
دانشگاه صنعت نفت آبادان.doc http://www.put.ac.ir publicrelation@put.ac.ir آبادان-بريم-فلكه پتروشيمي-كدپستي: 61118-63146
دانشگاه صنعتي اروميه
دانشگاه صنعتي اروميه.doc http://www.uut.ac.ir admin@uut.ac.ir اروميه – جاده بند – بعد از گلشهر 2 – صندوق پستي 419-57155
دانشگاه صنعتي بيرجند
دانشگاه صنعتي بيرجند.doc http://www.birjandut.ac.ir info@birjandut.ac.ir خراسان جنوبي – بيرجند – ميدان ابن حسام – بلوار صنعت و معدن
دانشگاه صنعتي جندي شاپور
دانشگاه صنعتي جندي شاپور.doc http://www.jsu.ac.ir info@jsu.ac.ir دزفول ـ مقابل پایگاه چهارم شکاری ـ صندوق پستی:334-64615 – كدپستي: 18674-64616
دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء بهبهان
دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء بهبهان.doc بهبهان-ابتداي جاده بوشهر- صندوق پستي 151-63615
دانشگاه صنعتي سيرجان
دانشگاه صنعتي سيرجان.doc http://www.sirjantech.ac.ir http://info@sirjantech.ac.ir سيرجان – كيلومير 1 جاده بافت – كدپستي 33385-87137 پلاك 439-78185
دانشگاه صنعتي قم
دانشگاه صنعتي قم.doc http://www.qut.ac.ir publicrelations@qut.ac.ir قم – جاده قديم قم – تهران – جنب هلال احمر
دانشگاه صنعتي كرمانشاه
دانشگاه صنعتي كرمانشاه.doc http://www.kut.ac.ir info@kut.ac.ir كرمانشاه – ميدان آزادگان – ابتداي شهرك پرديس
دانشگاه صنعتي همدان
دانشگاه صنعتي همدان.doc http://www.hut.ac.ir info@hut.ac.ir همدان – خيابان شهيد فهميده – خيابان مردم
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان.doc http://www.iut.ac.ir اصفهان – دانشگاه صنعتي اصفهان- کد پستی: 83111-84156
دانشگاه صنعتی امیركبیر
دانشگاه صنعتی امیركبیر.doc http://www.aut.ac.ir info@aut.ac.ir تهران – خيابان حافظ – روبروي خيابان سميه – دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) – صندوق پستي: 4413-15875
دانشگاه صنعتی بابل
دانشگاه صنعتی بابل.doc http://www.Nit.ac.ir info@nit.ac.ir مازندران – بابل – خيابان شريعتي
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.doc http://www.kntu.ac.ir webadmin@kntu.ac.ir تهران ـ خیابان میردامادغربی- شماره 470
دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه صنعتی سهند.doc http://www.sut.ac.ir adminoffice@sut.ac.ir – شهر جدید سهند- پردیس دانشگاه سهند – صندوق پستي: 1996-51335
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعتی شاهرود.doc http://www.shahroodut.ac.ir university@shahroodut.ac.ir شاهرود- بلوار دانشگاه- صندوق پستی: 316 – کد پستی :36199955161
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف.doc http://www.sharif.ir web@sharif.ir تهران – خیابان آزادی – نرسیده به میدان آزادی
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه صنعتی شیراز.doc http://www.sutech.ac.ir شیراز – بلوار مدرس – رو بروي فضل آباد صندوق پستی 313-71555
دانشگاه عالي دفاع ملي
دانشگاه عالي دفاع ملي.doc http://www.sndu.ac.ir info@sndu.ac.ir تهران ـ میدان نوبنياد-ضلع شمالي اتوبان شهيد بابايي- مقابل شهرك اميد-صندوق پستي:445/19585
دانشگاه علامه طباطبائي
دانشگاه علامه طباطبائي.doc http://www.atu.ac.ir http://mail.atu.ac.ir بلوار دهكده المپيك-تقاطع بزرگراه شهيد همت كدپستي:1489684511
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علم و صنعت ایران.doc http://www.iust.ac.ir pub@iust.ac.ir تهران ـ میدان رسالت ـ خیابان هنگام ـ خیابان دانشگاه علم وصنعت ایران – كدپستي: 16846 – صندوق پستي: 163-16765
دانشگاه علوم اقتصادي
دانشگاه علوم اقتصادي.doc http://www.ses.ac.ir info@ses.ac.ir تهران ـ خيابان حافظ شمالي – خيابان رودسر – ساختمان مركزي
دانشگاه علوم انتظامي
دانشگاه علوم انتظامي.doc تهران – اتوبان همت غربي – بعد از رودخانه كن-
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.doc http://www.sanru.ac.ir sanrum543@gmail.com ساري – كيلومتر 9 جاده دريا
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.doc http://www.kmsu.ac.ir info@kmsu.ac.ir -public.r@kmsu.ac.ir خرمشهر – بلوار علي ابن ابيطالب – روبروي كوي شهيد بهروز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.doc http://www.gau.ac.ir gausnr@gau.ac.ir گلستان – گرگان ـ خیابان شهید بهشتی ـ صندوق پستی: 386
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد.doc http://www.um.ac.ir pr@ferdowsi.um.ac.ir مشهد – میدان آزادی (پارک) – سازمان مركزي دانشگاه – کد پستی: 9177948974
دانشگاه فسا
دانشگاه فسا.doc http://www.fasaihe.ac.ir info@fasaihe.ac.ir استان فارس- شهرستان فسا- بلوار معلم- كدپستي 81189-74617
دانشگاه فنی وحرفه ای
دانشگاه فنی وحرفه ای.doc http://www.tvu.ac.ir tvu.publicrelation@gmail.com اتوبان شهیدبابایی لویزان،بالاتراز دانشگاه شهیدرجایی، اول خ نوبهار، جنب خوابگاه شهیدرجایی
دانشگاه قم
دانشگاه قم.doc http://www.qom.ac.ir president@qom.ir قم ـ جاده قديم اصفهان– دانشگاه قم – كدپستي: 3716146611
دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان.doc http://www.raminuni.ac.ir اهواز – ملاثاني (رامين)
دانشگاه گلستان
دانشگاه گلستان.doc http://www.gu.ac.ir info@gu.ac.ir گرگان – خيابان شهيد بهشتي – صندوق پستي: 155- كدپستي:15739-49138
دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان.doc http://www.guilan.ac.ir pr@guilan.ac.ir رشت ـ كيلومتر 5 جاده رشت – تهران – صندوق پستي: 1841
دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان.doc http://www.lu.ac.ir info@lu.ac.ir خرم آباد – كيلومتر 5 جاده خرم آباد –بروجرد
دانشگاه مازندران
دانشگاه مازندران.doc http://www.umz.ac.ir um@umz.ac.ir بابلسر- خیابان پاسداران- سازمان مرکزی دانشکاه- کد پستی: 95447-47416 ص پ 519
دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه محقق اردبیلی.doc http://www.uma.ac.ir daftar-riyasat@uma.ac.ir اردبیل – انتهای خیابان دانشکاه – صندوق پستی: 179 ، کد پستی 11367-56199
دانشگاه مراغه
دانشگاه مراغه.doc http://www.maragheh.ac.ir office@maragheh.ac.ir مراغه – اتوبان اميركبير – شهرك گلشهر- کد پستی :83111-55181
دانشگاه ملاير
دانشگاه ملاير.doc http://www.malayeru.ac.ir chancellor@malayeru.ac.ir ملاير – كيلومتر 4 جاده اراك
دانشگاه نيشابور
دانشگاه نيشابور.doc نيشابور – ابتداي شهرك بهداري – دانشگاه نيشابور
دانشگاه هرمزگان
دانشگاه هرمزگان.doc http://www.hormozgan.ac.ir hormozganpr@yahoo.com بندر عباس- كيلومتر 9 جاده قديم ميناب – صندوق پستی: 3995
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دانشگاه هنر اسلامی تبریز.doc http://www.tabriziau.ac.ir info@tabriziau.ac.ir تبریز ـ خیابان آزادی ـ مابین زیرگذر حکیم نظامی و طالقانی ـ دانشگاه هنر اسلامي تبريز – كدپستي 5164736931 – صندوق پستی 4567/51335
دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه هنر اصفهان.doc http://www.aui.ac.ir info@aui.ac.ir اصفهان – خیابان حکیم نظامی – چهارراه خاقاني – صندوق پستی: 1744
دانشگاه هنر
دانشگاه هنر.doc http://www.art.ac.ir info@art.ac.ir خيابان حافظ – خيابان سرهنگ سخايي – بعد از تقاطع 30 تير – پرديس باغ ملي دانشگاه هنر
دانشگاه ولايت
دانشگاه ولايت.doc http://www.velayat.ac.ir ايرانشهر – كيلومتر 4 جاده بمپور
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان.doc http://www.vru.ac.ir valiasr@mail.vru.ac.ir رفسنجان- ميدان 22 بهمن-ابتداي جاده يزد– صندوق پستي: 518
دانشگاه يزد
دانشگاه يزد.doc http://www.yazduni.ac.ir president-office@yazduni.ac.ir یزد ـ صفاييه – بلوار دانشگاه – خيابان پژوهش
دانشگاه کاشان
دانشگاه کاشان.doc http://www.kashanu.ac.ir info@kashanu.ac.ir کاشان – كيلومتر 6 بلوار قطب راوندي – کد پستی 51167-87317
دانشگاه کردستان
دانشگاه کردستان.doc http://www.uok.ac.ir info@uok.ac.ir سنندج – خيابان پاسداران – بلوار پاسداران ـ صندوق پستی :416 – كدپستي: 15175-66177
دانشگاه یاسوج
دانشگاه یاسوج.doc http://www.yu.ac.ir یاسوج ـ خيابان ارتش – سازمان مركزي دانشگاه ياسوج – کد پستی 75914
دانشکده فني و مهندسي تربت حيدريه
دانشکده فني و مهندسي تربت حيدريه.doc http://www.thtf.ac.ir info@thtf.ac.ir. خراسان رضوی, کیلومتر 7 محور تربت حیدریه – مشهد,بعدازپل هوایی عابر پیاده, دانشکده فنی ومهندسی تربت حیدریه
مجتمع آموزش عالي پيامبراعظم(ص)
Open Menu
مجتمع آموزش عالي پيامبراعظم(ص).doc http://www.mpa.medu.ir شهرك قدس (غرب) – بلوار شهيد فرحزادي – خيابان تربيت معلم – كدپستي
19396144
 
منبع: http://www.msrt.ir

This Post Has 2 Comments

  1. ساک بدمینتون فورزا

    سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید