اطلاعات مختصر و مفیددر باره کشور های مختلف جهان

Das könnte Dich auch interessieren …

2 Antworten

  1. دوستان ، چونکه بارها و شاید ، خیلی بارها! مشاهده نموده ام که عده کثیری از هموطنان، که در جستجوی فاصله بین شهر های مختلف بوده اند، سر از نوشته طنز مانند من، با عنوان مسافرت با ماشین در آورده اند! بگذریم که بعد از خوندن اون شاهکار ادبی ، فکاهی، اجتماعی،مسافرتی، به زمره خیل معتادین به سایت پارس نیوز پیوسته اند اما بخاطر اینکه به مقصود اولیه خود نیز رسیده باشند، این نوشته را امروز به شما کاوشگران علم و دانش تقدیم نمودم! باشد تا خداوند هزار در آن دنیا به شما و١ به من در همین دنیا اجر عنایت فرماید! ( این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار)

Schreibe einen Kommentar

%d Bloggern gefällt das: