شماره تلفن های مهم و ضروری در جزیره کیش

دوستان شماره تلفن های ضروری در جزیره توریستی و زیبای کیش  را از سایتی براتون بازگو میکنیم، برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت منبع این نوشته کهلینکش رو در پایین این نوشته میگذاریم مراجه فرمایید!

 

تلفن عنوان
0764 کد کیش
0934 کد موبایل
118 اطلاعات تلفن
199 اطلاعات پرواز
4443200 – 4443300 فرودگاه
4422300 اطلاعات بندر گاه
115 اوراژانس
09347697100 اورژانس دريايي
151 اورژانس دريايي – فقط از تلفن يا موبايل كيش
141 حمل و نقل و ترافيك كيش (شكايات تاكسي ها)
110 پلیس
197 دفتر نظارت همگاني نيروي انتظامي
4415635-7 كلانتري 11 مركزي (كمپ رحيمي)
4431820-1 كلانتري 12 (ميرمهنا)
4424011- 4422264 گمرك سازمان در بندرگاه
4442878 گمرك سازمان درفرودگاه – پروازهاي خارجي
4423398 – 4422578 گمرك ايران در بندرگاه
4443300 – 4444690 گمرك ايران در فرودگاه
4422141-2 سازمان منطقه آزاد کیش
4422675 روابط عمومي سازمان منطقه آزاد
4421767
09347692576
كشتيراني والفجر
4443460 رزرواسيون هتل ها در فرودگاه – جامعه هتلداران
4453170 جامعه هتلداران
4423682 جامعه بازاريان

درمانی و بهداشتی

تلفن عنوان
4459400-4 بیمارستان
4420498 كلينيك خانواده
4432424 مركز بهداشت
4423311-4432424 شكايات بهداشتي
4440704-5 هلال احمر
4424537 داروخانه سها
4422419 داروخانه پرديس
4423129 داروخانه عميد
165 نداي بهداشت
4423821 سازمان تأمين اجتماعي

صدور کارت

تلفن عنوان
4421328 صدور كارت بازرگاني
4431996-4432518 صدور كارت كيشوند
4443300
داخلی 323
صدور كارت سبز فرودگاه
4423349 صدور كارت سبز بندرگاه

منبع: http://www.hellokish.com

You may also like...

Leave a Reply