آدرس و شماره تلفن دادسرا های تهران

 

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

حوزه دادستاني عمومي انقلاب تهران

33114136

33114137

كيفري

ايميل

dadsara-tehran@tehranjudiciary.ir

آدرس

ميدان ارك (پانزده خرداد) دادسراي عمومي و انقلاب تهران

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 1 شميران

81-22007379

22005741

1

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh1@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران خيابان شريعتي پل صدر- كوچه الهيه پلاك 2 دادسراي ناحيه يك

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 2

9-22078884

ندارد

2

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh2@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران سعادت آباد- خيابان علامه شمالي كوچه 18 غربي پلاك 22

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 3(ويژه زمين خواري)

88881722

88881616

3

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh3@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران ميدان و نك ابتداي خيابان ملاصدرا- خيابان پرديس نبش زاينده رود شرقي

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 4(رسالت)

5-77341041

77341048

13و8و4

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh4@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران فلكه دوم تهرانپارس انتهاي خيابان جشنواره- انتهاي كوچه شهيد جعفر پناه

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 5(صادقيه )

6-44092993

44089724

5و22

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh5@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران فلكه دوم صادقيه بلوار آيت ا كاشاني بلوار ابوذر دادسراي ناحيه 5 تهران

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 6(خارك)

4-66713201

66713205

6

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh6@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران خيابان  انقلاب چهارراه كالج خيابان خارك دادسراي ناحيه 6 تهران

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 7

5-88468503

88468572

7

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh7@tehranjudiciary.ir

آدرس

آدرس : تهران خيابان شريعتي اول خيابان معلم دادسراي انقلاب اسلامي تهران

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 9(فرودگاه)

44659154

44665894

10 و فرودگاه تهران

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh9@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران قسمت پروازهاي بين المللي جنب ساختمان صادرات فرش گمرك مهرآباد- دادسراي عمومي ناحيه 9

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 10(هاشمي)

5-66930083

66937671

10و 9

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh10@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران خيابان آزادي نبش خوش شمالي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 10 (هاشمي)

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 11

2-55375750

55385330

11

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh11@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران خيابان وليعصر(عج) ميدان منيريه ضلع غربي ميدان

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 12(15 خرداد)

14-66724012

66723076

12

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh12@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران ضلع شمالي پارك شهر خيابان شهيد فياض بخش جنب سالن كشتي هفت تير- دادسراي عمومي و انقلاب 12تهران

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 14(شهيد محلاتي)

33800836

33842553

14 و 15

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh14@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران خيابان پيروزي بلوار ابوذر بين پل چهارم و پنجم دادسراي ناحيه 14 تهران

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 16(بعثت)

5532152-5

55325184

19و 16و بخش آفتاب

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh16@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران ضلع شمالي ترمينال جنوب دادسراي ناحيه 16بعثت

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 18(شهيد مطهري)

73-66224468

66239991

18و 17

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh18@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران يافت آباد بعد از ميدان معلم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 18 تهران (شهيد مطهري)

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه19 (وژه جرائم پزشكي و دارويي)

88328980

88328983

كل تهران

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh19@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران خيابان مطهري بعد از قائم مقام فراهاني نبش گلريز

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 20(انقلاب)

88415111-15

884415200

7

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh20@tehranjudiciary.ir

آدرس

دادگاه انقلاب اسلامي- خيابان شريعتي – نرسيده به چهاراه قصر- نبش خيابان معلم

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 21(ويژه ارشاد)

74-88732167

ندارد

6

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh21@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران – خيابان شهيد احمد قصير- بخارست سابق جنب بيمارستان آسيا

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 22(ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي)

63970

63972223

كل تهران

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh22@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران – خيابان انقلاب بين چهارراه كالج و چهارراه وليعصر(عج) – خيابان سعيد- ناحيه 22 اموراقتصادي

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 23 (ويژه نيابت)

14-66724012

66720448

23 نيابت

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh23@tehranjudiciary.ir

آدرس

خيابان خيام ضلع شمالي پاركشهر خيابان شهيد فياض بخش

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 24(ويژه مبارزه با قاچاق كالاو ارز)

3-66969590

63973778

كل تهران

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh24@tehranjudiciary.ir

آدرس

خيابان انقلاب- نرسيده به پل كاج كوچه سعيد – مجتمع مور اقتصاد

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 25(ويژه امور سرپرستي)

89-88820086

88308650

كل تهران

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh25@tehranjudiciary.ir

آدرس

خيابان كريم خان زند خيابان ايرانشهر شمالي پلاك 219-  دادسراي ناحيه 25 تهران

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 26(بومهن)

2223021-0221

2223777

بومهن

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh26@tehranjudiciary.ir

آدرس

بومهن بلوار امام جنب كلانتري 106 ساختمان بخشداري سابق- دادسراي ناحيه 26 تهران

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه27(ويژه امور جنايي)

74-66974370

66794368

كل تهران

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh27@tehranjudiciary.ir

آدرس

خيابان انقلاب خيابان 12 فروردين

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 28(ويژه كاركنان دولت و مطبوعات و رسانه ها)

33114131

33916097

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh28@tehranjudiciary.ir

آدرس

ميدان 15 خرداد دادسراي مركز

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي ناحيه 29(ويژه نوجوانان)

44064467-8

44059422

كل تهران

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh1@tehranjudiciary.ir

آدرس

اول اتوبان تهران كرج بعد از هواپيمائي ماهان كوچه آزادگان دادسراي ناحيه 29 نوجوانان

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

دادسراي مستقر در مجتمع قضائي عدالت

22727470

ندارد

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh1@tehranjudiciary.ir

آدرس

بالاتر از ميدان تجريش – خيابان فناخسرو (ثتب سابق)

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

مركز فوريت هاي قضائي دادسرا(كشيك)

33111035

ندارد

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh1@tehranjudiciary.ir

آدرس

نبش ميدان 15 خرداد (دادسراي عمومي انقلاب اسلامي)

نام

شماره تماس

فكس

ناحيه شهرداري

نوع رسيدگي

روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران

33948785

ندارد

كيفري

ايميل

dadsara-nahiyeh1@tehranjudiciary.ir

آدرس

ميدان ارگ- نبش خيابان خيام

You may also like...

Leave a Reply