بهترین دانشگاه در ایران

در ایران، نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی اعلام شده. پنج دانشگاه اول همگی در تهران هستند. دانشگاه تهران با ۱۰۰ امتیاز، اول شده. وزارت علوم و فن آوری گفته در این رتبه بندی، وضعیت پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، و امکانات دانشگاه در نظر گرفته شده است.

 
وستان برای لود شدن ویدیو یک کم صبر کنین، صبر که خوبه، بهتره بگم، دندون رو جیگر بزارین!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OP7Yj7zHfxA[/youtube]
 
منبع: bbc فارسی

You may also like...

Leave a Reply