Kategorie: music international

0

آخ لیلی کیهان کلهر با متن کردی و ترجمه فارسی

متن کردی و فارسی آخ لیل و داخ لیل : پیشتر کودک بودم، کودکی نا آرام (اوسال مه نال بیم، ولا مه نالی به ختم) با کودکان دیگر، شیطنت میکردم (و نومه نالی گیان،...