بعد از چندین سال, یک بازی خوب از تیم ملی دیدیم!

خلاصه بازی ایران و یمن جام ملت های آسیا ۲۰۱۹

تیم ملی, یمن را درهم کوبید.
بچه ها متشکریم!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *